လူငယ္


ဂလိုဘယ္လမ္းမွာ ရကၡိတတရားက်ိဳးက်လီဗ်ာယ္ေလ
စေကာ့တလန္လြတ္လပ္ရီးနန္႔ လြဲခစြာ
ဆႏၵခံယူပြဲမွာ ဗ်ာလေဆာင္ဖို႔မိက်န္ခလို႔..။

ဗီဇက အသိကိုတံဆိပ္တပ္ျခင္းမဟိ
စဥ္းစားခန္းထဲ၀င္ျပီးထြက္လို႔မရစြာ
မိဖရိုးရာ ရႊီလွီကားနန္႔တက္ခလို႔ရာ..။

လူမူဆက္ဆံရီးမွာ နာမ္တိအားႏံုးကိုသတ္ထားသူပါ
၀ိဥာဏ္ကိုမဟုတ္
သံေယာဇဥ္ဆိုလို႔ တိုင္းျပည္ရာက်န္ဗ်ာယ္
နိဗၺာန္နန္႔ေတာ့ခါ အေသၤခ်ီအ၀ီးၾကီး..။

ကဗ်ာဆရာအခ်င္းခ်င္းရာမနား
မာနေလာက္ေတာ့ ျမင္တတ္ပါေရ
ကုသိုလ္နန္႔အကုသိုလ္ကို အခြင့္အရီးသမားတေယာက္ လုလားလို႔
အလွဴမေျမာက္လိုက္
ခြီးမသားေခ်ဆိုပနာ
ပီတိ တ၀ီ၀ီနန္႔ ရယ္ခံလိုက္ေတ..။

"ပရဟိတ" လား
သားသမီးကို ပညာတတ္စီခ်င္ေရ မိဖပိုင္
ကိုယ္တိုင္က်ေက မၾကိဳးစားခ
မတရားေကေလး ေစတနာတိကို အလကားပီးပါရစီ။

စဥ္းစားခန္းကို လင္လုပ္လိုက္ေတ
အေခ်မြီးမြီး၊ မမြီးမြီးး
တန္ရာတန္ရာလို႔ ေျဖသိမ့္က်န္လိုက္ရေရ။

ေက်ာ့ၾကာညိဳ (ရခိုင္သမီးပ်ိဳ)