ငုတ္တို

ငုတ္တို
=====

ခဲ၀ါပတုန္းျပတ္
သူမ်ားကိုလွည့္ပတ္
ပတုန္းျပတ္မွ လွေရလတ္ --။

(သာလွဦး)(August 7, 2016)(တလဂၤုနီနိ)


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|