ၾကက္မ

ၾကက္မ
====

တန္းထက္က ၾကက္မ
မာနက ေထာင္ေထာင္
ညည့္သိုင္ေခါင္မွာ
အေတာင္ကို ဘုန္းဘုန္းခတ္
အီကရီးအီးမတြန္တတ္
ေအာက္အီးအီးအြတ္ --။

ညည့္ဦးယံမွာ
အသံၿပဲၿပဲ အာေခါင္ကဲြေက
ခဲ၀ါကိုက္ဆဲြလားဖို႔ေယ --။

(သာလွဦး)(၇၇) ႀကိမ္ေျမာက္ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမနိ။
Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|