ငါ၏အဘိဓမၼာ (၂)

ငါ၏အဘိဓမၼာ (၂)
=========

အေနာက္တိုင္း အဘိဓမၼာမွာ
အသက္ (၄၀) မွ လူ႔ဘ၀စ --။

ငါ့အဘိဓမၼာမွာ
အသက္ (၆၀) ထိ လူ႔ဘ၀မစ --။

ကုန္လြန္ခေရ ကာလ
အရည္မရ မဖတ္မရ --။

သကၠရာဇ္ရာႀကီး
သၤခ်ိဳင္းႏွင့္ရာနီး
အေကာင္ႀကီးလို႔
အလီးမစီး --။

(သာလွဦး)
December 2, 2016 (ေသာႂကၠာနိ)


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|