ရခိုင္သမ ဆရာမ

ရခိုင္သမ ဆရာမ
==========

ဆရာမ၏ကဗ်ာ
ကာရန္က လွပါ၏ --။

ဆရာမ၏စာ
ဂႏၱ၀င္ေျမာက္ပါ၏ --။

စာပီရသ ဗဟုသုတ
စြယ္စံုရပါ၏ --။

သို႔ပါေသာ္လည္း
ဆရာမ၏ကဗ်ာ
ျမန္မာပိုင္ပါ --။

အေခ်ခါႀကိဳက္ေကလည္း
အခု မႀကိဳက္လိုက္ပါယာ --။

ေ၀ဖန္ေက မာန္မပါတန္း
တည့္တည့္ေျပာရေက
စစ္ေတြထုတ္ ရခိုင္မဂၢဇင္းႏွင့္
မဆလေခတ္မွာ
ေစာ္လည္စြာပါရာ ဆရာမ --။

(မုန္းစာတံုးေခ်)


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|