မယ္ႏွင့္ေမာင္ (အစ/အဆံုး)

မယ္ႏွင့္ေမာင္ (အစ/အဆံုး)
=============

ရခိုင္စာပီကိုေဖာ္ထုတ္ေသာအခါ ယခုေနာက္ပိုင္း စာရြီးဆရာမ်ားသည္ စကားေျပာအရြီးအသားျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္သည္မ်ားကို ပို၍တြိျမင္ရပါသည္။ စကားျပင္အရြီးအသားျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္သည္မွာ အလြန္ယွားပါသည္။ ရခိုင္စကားျပင္အရြီးအသားကို ေဖာ္ထုတ္လိုေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဤေဆာင္းပါးကို ရြီးသားရျခင္းျဖစ္သည္။ ေဆာင္းပါး၏၀တၳဳေနာက္ခံမွာ ရမ္းၿဗဲေဒသက (မယ္ႏွင့္ေမာင္) ဟု အကၽြႏ္ုပ္က နာမည္တပ္ထားေသာ ဇမ္းကဗ်ာေခ်တပုဒ္ႏွင့္တိုက္ဆိုင္နီေသာ ခ်င္းပံုျပင္၀တၳဳေခ်တပုဒ္အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ အကၽြႏ္ုပ္၏ဇနီးမယားသည္မွာ ခ်င္းမျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူ႔ထံမွ ခ်င္းပံုျပင္ကို ၾကားနာရျခင္းျဖစ္သည္။

ရခိုင္ေတာ္လွန္ရီး စာပီေတာ္လွန္ရီးကိုလုပ္နီသူတဦးက ရခိုင္သမကိုမယူဘဲ ခ်င္းမကိုယူသည္ဆိုသည္မွာ လူအမ်ားက ေထာက္ျပေ၀ဖန္ ကဲ့ရဲ့စရာအေၾကာင္းဟိပါသည္။ ခ်င္းမႏွင့္မယူခင္ ဘဂၤလားေဒခ်္က ရခိုင္သမတေယာက္ႏွင့္လည္း ရည္းစားျဖစ္ဖူးပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူခ်င္းတြိရေသာအခ်စ္မဟုတ္။ Online အခ်စ္ျဖစ္သည္။ Online အခ်စ္ဆိုသျဖင့္ အခ်စ္တုဟု မယူဆသင့္ေပ။ အခ်စ္စစ္ အခ်စ္မွန္ျဖစ္သည္။ ယင္းရခိုင္သမေခ်က အကၽြႏ္ုပ္အား အမွန္အကန္ လက္ထပ္ခ်င္ခပါသည္။ အကၽြႏ္ုပ္လည္းသူအား လက္ထပ္လိုစိတ္ဟိသည္။ အကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ သူမမွာ Online တြင္ တြိခ်စ္၍ ရည္းစားျဖစ္ေသာ္လည္း လူခ်င္းမတြိဖူးသည္မဟုတ္။ အကၽြႏ္ုပ္ရို႕ ဘဂၤလားေဒခ်္သို႔ ထြက္ၿပီးတိမ္းေယွာင္စဥ္ကာလ ၄င္းရြာ၌ တည္းခိုနီထိုင္စဥ္ကာလကတည္းက ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္သူတဦးလည္းျဖစ္သည္။ သူမ၏မိခင္မွာ စစ္ေတြၿမိဳ႕ဇာတိျဖစ္သည္။ သူမ၏ဖခင္မွာ ရခိုင္ျပည္ကလူမ်ားက (အေနာက္သား) ဟူ၍ ခ်ိဳးႏွိမ္ၿပီးေခၚဆိုေသာ (အေနာက္သား) ျဖစ္သည္။ မည္သည္မည္၀ါ ဖူးစာဆံုလာသည္ကိုကား မသိ။ အကၽြႏ္ုပ္ရို႕ႏွင့္တြိစဥ္အခါ သားသမီးေလးဦးထြန္းကားၿပီးျဖစ္သည္။ သူမ၏ဖခင္မွာ မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္တဦးျဖစ္သည္။ AIO ေတာ္လွန္ရီးလုပ္စဥ္က ဥကၠဌဦးေက်ာ္လွိဳင္၏ AIO ေတာ္လွန္ရီးရဲေဖာ္မ်ားအား ဒိုင္ခံေကၽြးမြီးျပဳစု တာ၀န္က်ီခေသာ မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္တဦးျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ကြယ္လြန္လားၿပီးျဖစ္သည္။ ဥကၠဌဦးေက်ာ္လွိဳင္ထက္ အလ်င္ ကြယ္လြန္လားသည္ဟု သိရသည္။ ၄င္းအခင္ႀကီးပုဂၢိဳလ္က အကၽြႏ္ုပ္ရို႕ ဟာရ္ဘင္းတြင္နီထိုင္စဥ္ကာလတြင္ အကၽြႏ္ုပ္အား သူ၏အိမ္သို႔ေခၚဖိတ္၍ လူခ်င္းတြိဆံုၿပီး ရခိုင္ေတာ္လွန္ရီးႏွင့္ပါတ္သက္၍ အႀကံပီးဖူးသည္ကို အခုထက္ထိ အတြက္ရ အမွတ္ရ၍ ခ်ရြီးလိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။

“အေ၀း ေက်ာ္ေက်ာ္ ရခိုင္ေတာ္လွန္ရီးမွာ ေတာ္လွန္ရီးတရပ္ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ ရီခံၿမီခံ မေကာင္းသိမ့္။ Revolution (ေတာ္လွန္ရီး) ထက္ (Evolution) ကို အယင္လုပ္ရဖို႔လို႔ ငါျမင္ေရ”

ထိုစဥ္အခါက အကၽြႏ္ုပ္၏ေတာ္လွန္ရီးသက္တမ္းမွာ အလြန္ႏုနယ္သိမ့္သျဖင့္ အခင္ႀကီး၏အေတြးအေခၚႏွင့္ အေျမာ္အျမင္ကို သေဖာမေပါက္ႏိုင္ခပါ။ အခု သေဖာေပါက္ နားလည္လာေသာအခါတြင္ကား အခင္ႀကီးမွာ ကြယ္လြန္လားခၿပီးျဖစ္သည္။

မယ္ႏွင့္ေမာင္ အပိုင္း (၂)
================
ဒုတိယ ရခိုင္သမတေယာက္ႏွင့္ တြိဆံုဖူးပါသည္။ သူ၏ဖခင္မွာ အကၽြႏ္ုပ္အလြန္ေလးစားေသာ ရခိုင္လူမႈရီးအက်ိဳးေဆာင္ပုဂၢိဳလ္တဦးျဖစ္သည္။ သူမႏွင့္ အကၽြႏ္ုပ္လူခ်င္းမတြိဖူးပါ။ Online တြိဆံုျခင္းရာျဖစ္သည္။ သူမ၏ဖခင္အား ၾကည္ညိဳေလးစားစိတ္ျဖင့္ သူမႏွင့္ တြိတြိခ်င္း ခ်စ္ခင္စိတ္၀င္မိပါသည္။ ေတာ္လွန္ရီးထဲတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ နစ္ျမဳတ္နီၿပီးျဖစ္သည္အတြက္ လူမႈရီးႏွင့္ကင္းကြာခသည္မွာလည္း ေတာ္လွန္ရီးသက္တမ္းတေလွ်ာက္ျဖစ္သည့္အတြက္ လူမႈရီးကိစၥကိုနားမလည္ေသာ အကၽြႏ္ုပ္မွာ ဆႏၵေစာ၍လား Intro မ၀င္တတ္၍လား Propose မလုပ္တတ္၍လားမသိ (စိတ္မႏွမ့္လား) ဟူ၍ အေျပာခံရသျဖင့္ အကၽြႏ္ုပ္မွာ အလြန္စိတ္ပ်က္မိပါသည္။ ရခိုင္သမကို လိုခ်င္၍ ခ်ဥ္းကပ္သည္ဆိုခါမွ (စိတ္မႏွမ့္လား) အေျပာခံရသည္မွာ ရင္ဖတ္ကို ဆင္တက္နင္းပိုင္ ခံစားရပါသည္။

New York က ရခိုင္သမတေယာက္ႏွင့္လည္း ဆံုျဖစ္ပါသည္။ Online တြိဆံုျခင္းရာျဖစ္သည္။ လူခ်င္းမတြိဖူးပါ။ သူ႔ဖက္က အျပစ္ေျပာစရာမဟိ။ ကိုယ့္ဖက္က အမွားျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းတက္စဥ္ကာလအတြင္း စာကို မည္မည္ရရမလုပ္ မစားရ မေသာက္ရေသာ စာပီေတာ္လွန္ရီးႏွင့္ရာ အခ်ိန္ကုန္နီခသည္။ ပထမ (မိုးေသာက္ေရာင္နီကဗ်ာမ်ား) ကို PDF မူျဖင့္လုပ္သည္။ မဟာ၀ိဟႎကလကၤာကို အစအဆံုး စာျပန္ရိုက္သည္။ ေဒး၀န္းေအာင္ေက်ာ္ရႊီရတုကို အစအဆံုး စာရိုက္သည္။ လိုင္ရိုးဓါတ္ေတာ္သမိုင္းႏွင့္ ရခိုင္ေလွ်ာက္ထံုးမ်ားကို ရခိုင္ဘာသာသို႔ျပန္ဆိုသည္။

ေဒး၀န္းေအာင္ေက်ာ္ရႊီရတုႏွင့္ အနည္းငယ္ေျပာလိုသည္မွာ အကၽြႏ္ုပ္ America ေရာက္ခါစ စာရိုက္အကူအညီေတာင္းလို၍ (ေဒး၀န္းေအာင္ေက်ာ္ရႊီရတု) ႏွင့္ (ရခိုင္စစ္ပညာက်မ္းစာအုပ္) ကို လူတဦးလက္ထဲသို႔ မွားယြင္းစြာ အပ္ႏွံမိပါသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မွာ ႏိုင္ငံရီးသမား မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္တဦးျဖစ္ေသာ္လည္း စာပီသမားမဟုတ္သည့္အတြက္ တန္ဖိုးထားရေကာင္းမွန္းမသိ။ ေဒး၀န္းေအာင္ေက်ာ္ရႊီရတုကိုက ျပန္ရသည္ ရခိုင္စစ္ပညာက်မ္းစာအုပ္မွာ ေပ်ာက္ဆံုးလားခရသည္။ ထိုစစ္ပညာက်မ္းစာအုပ္မွာ မင္းဖေလာင္းလက္ထက္က ရြီးသားခေသာက်မ္းျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္ကို ျမန္မာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာလက္ထဲ ေရာက္လားခၿပီးေနာက္ပိုင္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္စာၾကည့္တိုက္ထဲတြင္ သိမ္းဆဲထားကာ ရခိုင္ေက်ာင္းသူတဦးက လက္ရြီးမူျဖင့္ေကာ္ပီကူးယူ၍ ဆရာေတာ္ပညာစာရပါးက တဆင့္ရဟိေသာ မူျဖစ္သည္။ အကၽြႏ္ုပ္ အလြန္တန္ဖိုးထားေသာစာအုပ္လည္းျဖစ္သည္။ “ရခိုင္ျပည္လြတ္လပ္ရီးရဖို႔ ေအစာအုပ္ကို အယင္ပံုႏွိပ္ရဖို႔။ ေအစာအုပ္ကို ပံုႏွိပ္ႏိုင္မွရာ ရခိုင္ျပည္လြတ္လပ္ရီးရဖို႔” အကၽြႏ္ုပ္အၿမဲေျပာေလ့ဟိေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ တိုင္းရီးျပည္ရီး ႏိုင္ငံရီး စစ္ရီးကို ကိုင္တြယ္ပံုကိုင္တြယ္နည္း။ ပညာဟိအျမင္ျဖင့္ ျပဳစုထားေသာ အလြန္တန္ဖိုးဟိေသာ က်မ္းစာအုပ္ျဖစ္သည္။ ဤစာအုပ္ကို ျပန္ရႏိုင္ဖို႔ အနည္းဆံုး PDF မူျဖင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္၀ီႏိုင္ဖို႔ စိတ္ထဲမွာ အၿမဲေတးမွတ္ထားေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ေက်ာင္းလည္းမၿပီး၊ က်မိက်ရာတိႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္နီ။ အလုပ္လည္းမယ္မယ္ရရမဟိ၊ ဒုကၡမေရာက္စီခ်င္ေသာစိတ္ႏွင့္ New York က ရခိုင္သမကို အကၽြႏ္ုပ္ ခက္ထန္ေသာစိတ္ႏွင့္ လမ္းခဲြလိုက္ပါသည္။ သူမလည္း ယခုအခါ Sushi လိပ္ေသာ ေငြရီးႀကီးရီးအဆင္ေျပေသာ ရခိုင္သားေခ်တေယာက္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်လွ်က္ စီးပြားရီးေအာင္ျမင္နီၿပီးျဖစ္သည္။ အကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ခပါ ဒုကၡပင္လယ္ က်င္လည္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္တြင္ နီထိုင္စဥ္အခါက အကၽြႏ္ုပ္ခ်စ္မိေသာ ရခိုင္သမေခ်တေယာက္လည္း ဟိခပါသည္။ ရခိုင္သမေခ်တိကို တြိဖူးျမင္ဖူး ခ်စ္ဖူးပါသည္။ အမွန္ကို၀န္ခံရလွ်င္ ထိုသူ႔ကိုေလာက္ တေယာက္ေခ်ကိုလည္း မခ်စ္ဖူးပါ။ သူက စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (လွိဳင္) မွာ တက္၍ တကၠသိုလ္နားက အျပင္ေဆာင္မွာနီပါသည္။ သူမ၏အေဆာင္သို႔ ရက္ျပတ္လားလည္ျဖစ္ပါသည္။ သူမႏွင့္စကားေျပာရသည္မွာ ေကာင္းေကာင္းအဆင္ေျပသည္။ မိုးခ်ဳပ္လားေကလည္း မိုးခ်ဳပ္လားမွန္းမသိ။ နီ၀င္လားေကလည္း နီ၀င္လားမွန္းမသိ။ သံစဥ္ Flow ကိုက္သည္ဟု ဆိုရမည္။ သူ႔ကို ရည္းစားစကားေျပာေသာအခါ သူမက လက္မခံပါ။ အေရးအခင္းျဖစ္၍ ေက်ာင္းပိတ္ေသာအခါ သူမ၏ဆြီမ်ိဳးမ်ားဟိရာ ရွမ္းျပည္ ေရႊေညာင္သို႔ လားနီပါသည္။ မွတ္မွတ္ရရ ေနာက္နိ စစ္ေတြသို႔လားဖို႔ လီယာဥ္လက္မွတ္ျဖတ္ထားၿပီးခါမွ ေအနိ ညဇာသား သူမပါးကစာကို လက္ခံရဟိသည္။ စာျပန္ဖို႔ေတာင္ အခ်ိန္မရခဘဲ ျမန္မာျပည္ႀကီးကို စြန္႔ခြာလာခရပါသည္။ ေနာက္ႏွစ္ဆိုလွ်င္ အႏွစ္သံုးဆယ္လံုးလံုးျပည့္ဖို႔ပ်ာယ္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဘိတ္ဆံုးမွာ ခ်င္းမႏွင့္ရာရသည္။ အိမ္ေထာင္ရီးလည္းအဆင္ေျပသည္။ စီးပြားရီးလည္း အဆင္ေျပသည္။ ပဇာေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားမွာ ေဒါင္က်က် ျပားက်က် ဒုကၡခံႏိုင္ေသာ လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည္။ ကရိကထမမ်ား၊ ပဇီပဇာမမ်ား၊ အျခင္းမမ်ား၊ ေဘာရိမမ်ား၊ အႀကီးက်ယ္ မခန္းနား၊ ရခိုင္သားမ်ားကဲ့သို႔ ပါးစမက်ယ္၊ အာ၀မက်ယ္။ သူမႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္လိုက္၍ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ေလ့လာခြင့္ရ၍လည္း ေၾကနပ္ပါသည္။ ဤ၀တၳဳေဆာင္းပါးမွာ သူမပါးကရဟိေသာ ၀တၳဳေဆာင္းပါးျဖစ္သည္။ အကယ္အမွန္ အျဖစ္အပ်က္ဟုဆိုသည္။ ဒ႑ာရီပံုျပင္လည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ရခိုင္ရမ္းၿဗဲ ဇမ္းကဗ်ာေခ်တပုဒ္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္နီသျဖင့္ အကူးတက ေဆာင္းပါးရြီး၍ ေဖာ္ထုတ္လိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္

မယ္ႏွင့္ေမာင္ အပိုင္း (၃)
================
ခ်င္းလူမ်ိဳးတြင္ အဓိကလူမ်ိဳး (၆) မ်ိဳးဟိသည္။ ၄င္းလူမ်ိဳးမ်ားမွာ ဟားခါး၊ ဖလမ္း၊ တီးတိန္၊ မတူ၊ အခ်ိဳ၊ လူသွ်ိဳင္းလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ိဳမွာ ၿမီျပန္႔ခ်င္းျဖစ္၍ ရခိုင္ျပည္ေတာင္ပိုင္းတြင္လည္း ဟိသည္။ လူသွ်ိဳင္းလူမ်ိဳးမ်ားမွာ Mizoram ျပည္နယ္၌နီထိုင္ၿပီး မီဇူးလူမ်ိဳးမ်ားဟု လူသိမ်ားသည္။ မတူမွာ ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္း ပလက္၀နယ္မွ ခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္အုပ္စုျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္ဟိ ခမီးမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈဟိသည္။ စစ္တေကာင္းေတာင္တန္းနယ္ လင္းေခးလူမ်ိဳးစုမ်ားမွာ မတူ၊ မရာမ်ိဳးႏြယ္အုပ္စုျဖစ္သည္။ အကၽြႏ္ုပ္ဇနီးမယား၏မ်ိဳးႏြယ္စုမွာ ဟားခါးအုပ္စု ဇိုေဖးမ်ိဳးႏြယ္စုျဖစ္သည္။ ဇိုေဖးမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားနီထိုင္ရာေဒသမွာ ပလက္၀နယ္အထက္ပိုင္း အိႏၵိယနယ္စပ္ မီဇူရမ္ျပည္နယ္၏ေတာင္ဖက္ျခမ္း ျမန္မာျပည္ဖက္ျခမ္းတြင္ျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕မွာ အိႏၶိယျပည္ဖက္ျခမ္းတြင္နီထိုင္ၿပီး (Lai) ဟူ၍ လူသိမ်ားသည္။ ရခိုင္ျပည္ ဂစၦပနဒီ ကုလားတန္ျမစ္ ျမစ္ဖ်ားခံစီးဆင္းရာ ေဒသလည္းျဖစ္သည္။ ကုလားတန္ဟုေခၚေ၀ၚျခင္းမွာ ကုလားျပည္ အိႏၵိယျပည္က ျမစ္ဖ်ားခံစီးဆင္းလာသည္ဟု ယူဆသျဖင့္ ကုလားတန္ျမစ္ဟု ေခၚေ၀ၚျခင္းျဖစ္သည္။

ဤ၀တၳဳဇတ္လမ္းမွာ ခ်င္းျပည္နယ္အႏွမ့္ ဘိုးစိုင္ေဘာင္ဆက္ သားစိုင္ၿမီးဆက္ ေျပာေဟာေလ့ဟိေသာ ၀တၳဳဇတ္လမ္းျဖစ္သျဖင့္ မည္သည့္လူမ်ိဳးစုေဒသက အစျဖစ္ေပၚလာသည္ကိုကား ခန္႔မွန္းရန္ခက္ခဲသည္။ ခ်င္းျပည္သည္ ရခိုင္ျပည္ကဲ့သို႔ ပေဒသရာဇ္ ဘုရင္စနစ္မထြန္းကားခေသာ္လည္း ေစာ္ဘြားစနစ္ျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ခေသာ ျပည္နယ္တခုျဖစ္သည္။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားနိမွာ ေစာ္ဘြားစနစ္ကိုတရား၀င္ဖ်က္သိမ္းခေသာ ေဖဖ၀ါရီလ (၂၀) ရက္နိ (1948) ကို အထိမ္းအမွတ္ျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ နိထူးနိျမတ္ျဖစ္သည္။ ယခုဆိုလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) တိုင္ၿပီးျဖစ္သည္။

ေစာ္ဘြားမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကာလက အဓိကဇတ္ေကာင္ မိမၼေခ်မွာ ေစာ္ဘြားသားသမီးျဖစ္ၿပီး နာမည္မွာ (ေဇာ္လ္တိန္း)(Zawl Tling) ျဖစ္သည္။ နာမည္ကိုေထာက္၍ ဟားခါးေစာ္ဘြားမ်ိဳးႏြယ္ျဖစ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ ဇတ္ေကာင္လူပ်ိဳ၏နာမည္မွာ (ငံေပါင္း)(Ngan Bawn) ျဖစ္ၿပီး ဆင္းရဲသူဆင္းရဲသား အမ်ိဳးထဲကျဖစ္သည္။ လူပ်ိဳအပ်ိဳသေဖာသဘ၀ ခ်စ္ႀကိဳက္မိကတ္သည္။ လူပ်ိဳရည္းစားမွာမူကား သူဆင္းရဲမ်ိဳးျဖစ္၍ မိဖမ်ားက သေဘာမတူ။ ရည္းစားခ်စ္သူ လူပ်ိဳေမာင္ႏွင့္ ခိုးရြာလိုက္ၿပီးဖို႔စြာေၾကာက္၍ မိမၼပ်ိဳအား အမိအဖမ်ားက အိမ္ခန္းထဲတြင္ သစ္တံုးသစ္ျပားမ်ားကာရံ၍ ပိတ္ေလွာင္ထားကတ္သည္။ လူပ်ိဳမမွာ ခ်စ္သူရည္းစား ညည့္သိုင္ေခါင္၌ လာေရာက္ခိုးတြိလွ်င္ သစ္ၾကားမွ မိမိလက္ညႇိဳးကိုထိုးထုတ္၍ ခ်စ္သူလူပ်ိဳေမာင္အား ခ်စ္ခြင့္ပီးသည္။ လူခ်င္းကား တြိဆံုခြင့္မရ။ မဆံုႏိုင္ မေပါင္းႏိုင္မွန္းသိ၍ မိမၼပ်ိဳမွာ အမ်ားမၾကာ လြမ္းနာက်၍ သီဆံုးသည္။ သူမ သီဆံုးလားေသာအခါ သူမ၏အေလာင္း ခႏၶာကိုယ္မွာ ဖူးေရာင္လာၿပီး သၿဂႋဳဟ္ဖို႔အတြက္ ထမ္းထုတ္မရ အခက္ႀကံဳရသည္။ အသူတေယာက္ ထမ္းထုတ္ထမ္းထုတ္ တဖ၀ါးမရြိ။ ရြာက အားေကာင္းေမာင္းသန္ လူပ်ိဳႀကီးမ်ား ၀ိုင္းမ၍လည္းမႏိုင္။ ေနာက္ဘိတ္ဆံုးမွာ ရြာသားမ်ားအားလံုးလက္ေလ်ာ့ၿပီး ခ်စ္သူရည္းစား (ငံေပါင္း)(Ngan Bawn) အား ဆံုတြိခြင့္ ပီးလိုက္ရသည္။

ခ်စ္သူလူပ်ိဳေမာင္လာေရာက္၍ သီဆိုေသာ သျခင္း၏အဓိပၸါယ္မွာ...

“ငါ့အခ်စ္ဆံုး ေဇာ္လ္တိန္း (Zawl Tling) မင္းနန္႔ငါ သီကဲြကဲြရေကလည္း
အကယ္၍မ်ား ေနာက္ဘ၀ ၀က္ျဖစ္ခေကေတာင္က
၀က္ဘို ၀က္မ မင္းနန္႔ငါ့ကို တျခံတည္းမွာ ထားကတ္ပါစီ”

လူပ်ိဳေမာင္က ေခ်ာ့၍သျခင္းဆိုမွ လူပ်ိဳမ၏ခႏၶာအေလာင္းမွာ နဂိုရ္အတိုင္းျပန္ျဖစ္လားသည္။ ထိုအခါ မိဖဆြီမ်ိဳးမ်ားက သၿဂႋဳဟ္ရေလာက္ပ်ာယ္အထင္ႏွင့္ လူပ်ိဳေမာင္အား ေမာင္းထုတ္လိုက္ကတ္ျပန္သည္။ လူပ်ိဳေမာင္အား ေမာင္းထုတ္ၿပီး၍ သၿဂႋဳဟ္ရန္ အေလာင္းအား အျပင္ထုတ္ေသာအခါ အေလာင္းမွာ ျပန္ဖူးေရာင္လာၿပီး အခန္း၀တြင္ က်ပ္နီသည္။ မ၍မရ ထမ္း၍မႏိုင္မွန္းသိေသာအခါ မိဖဆြီမ်ိဳးမ်ားက လူပ်ိဳေမာင္အား ဒုတိယတႀကိမ္ျပန္ေခၚရသည္။

ခ်စ္သူလူပ်ိဳေမာင္က ရည္းစားလူပ်ိဳမ၏အေလာင္းရွိတြင္ သီဆိုေသာ သျခင္း၏အဓိပၸါယ္မွာ....

“ငါ့အခ်စ္ဆံုး (ေဇာ္လ္တိန္း)(Zawl Tling) မင္းနန္႔ငါ ေဒဘ၀မွာ သီကဲြကဲြရေကလည္း အကယ္၍မ်ား ေနာက္ဘ၀မွာ ၾကက္ျဖစ္ခေကေတာင္က ၾကက္ဖ ၾကက္မ တၿခံတည္းမွာ အတူေပါင္းရပါစီ”

သို႔ၿပီးမွရာ အေလာင္းကို သၿဂႌဳဟ္ခြင့္ရသည္။

မယ္ႏွင့္ေမာင္ (ေနာက္ဆံုးပိုင္း)
====================
ဇတ္လမ္းအျဖစ္အပ်က္မွာ ရခိုင္ရမ္းၿဗဲကရဟိေသာ (မယ္ႏွင့္ေမာင္) ဇမ္းကဗ်ာေခ်ႏွင့္ ေကာင္းေကာင္းတိုက္ဆိုင္နီသည္။ ၄င္းဇမ္းကဗ်ာကို (၁၉၉၆) ခု AASYC ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္စဥ္ ရေနာင္းၿမိဳ႕၌ ပုန္းေအာင္းနီစဥ္ကာလ ရမ္းၿဗဲက အစ္ကိုတဦးဆိုပီးသျဖင့္ အကၽြႏ္ုပ္က လိုက္ရြီး၍ ရဟိချခင္းျဖစ္သည္။

“မယ္ႏွင့္ေမာင္”
++++++++
အထက္မွာရာလည္း သံျဖဴ
ေအာက္မွာရာလည္း ပ်ိဳင္ခ်ပ္
အလယ္ေကာင္မွာ မွန္ေဘာင္ကြပ္လို႔
ေဗာဓါတ္ေက်ာင္းမွာ
အပြင့္မွာရာလည္း ၀ါ၀ါ
အညႇာမွာရာလည္း မဲမဲ
ပန္းမစင္ကို တင္မိခလို႔
မယ္ႏွင့္ေမာင္မွာ မေပါင္းရဘဲ
ကဲြရေရလား ပုေယ --။

ေဒဘ၀ီ ေဒဘ၀မွာ မေပါင္းရေသာ္လည္း
ေနာင္ဘ၀ီ ေနာင္ဘ၀မွာ ေပါင္းရလီေယာင္
တိရိစၦာန္ အမွန္ရာလည္းစင္စစ္
ငွက္လီလီေလ ငွက္ပင္လည္းျဖစ္ျငား
ေမာင္ကားၿဂိဳးဘို မယ္ကားၿဂိဳးမ
တလင္းရာမွာ ၀ဲကာက်ေက
စားရပါစီ ပုေယ --။

တိရိစၦာန္ အမွန္ရာလည္းစင္စစ္
ႏြားလီလီေလ ႏြားပင္လည္းျဖစ္ျငား
တခ်ိဳင္းတည္းထြန္ တၿခံတည္းႏြား
တခံုးတိုင္မွာ ခ်ိဳင္ကာထားေက
စားရပါစီ ပုေယ --။

ဘုရားေပၚ ကံ့ေကာ္ေတာသို႔
မယ္ယင္ယင္ မယ္ယင္ေသာ္လည္း မယ္ေစာင့္နီေ၀
ေမာင္ယင္ယင္ ေမာင္ယင္ေသာ္လည္း ေမာင္ေစာင့္နီေမ။
ဆီမီးရာလည္း တတိုင္
ပန္းတခိုင္နန္႔ ပ်ိဳင္တခ်ပ္မွာ
ႏွစ္ေယာက္ထိုင္ တူၿပိဳင္ေလာင္းလို႔
ဆုေတာင္းကတ္ေမ ပုေယ --။

ဤကဗ်ာကို ဆိုျပသည္အတိုင္း ကူးယူလာချခင္းျဖစ္သည္။ (ပန္းမစင္ကို တင္မိခလို႔) နီရာမွာ (ပန္းမစင္ကို တင္သီခလို႔) ဟူ၍ မွားနီသည္။ အစ္ကိုတဦးတေယာက္က ေထာက္ျပ၍ (ပန္းမစင္ကို တင္မိခလို႔) ဟူ၍ ျပန္ျပဳပ်င္ထားလိုက္ပါသည္။ သို႔မွရာ အဓိပၸါယ္လည္း ဆက္စပ္မႈဟိသည္။ (တလင္းရာမွာ ၀ဲကာက်ေက) အပိုဒ္မွာလည္း (စပါးရာလည္း တခြံ ဆန္ကိုရာလည္း တစိ၊ မယ္ႏွင့္ေမာင္မွာ အရွိရွိ ၀ီစားရစီ ပုေယ) အပိုဒ္လည္း ပါသိမ့္ေရလို႔ ေျပာပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူလည္း အတိအက် မမွတ္မိလိုက္ယာျဖစ္လို႔ ယင္းအပိုဒ္ကို ျဖဳတ္ထားခပါသည္။ အကယ္၍ တစံုတေယာက္ေသာသူက ၾကားဖူးသည္ နားေထာင္ဖူးသည္ အတြက္ရသည္ မွတ္မိသည္ဟိေသာ္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ျဖည့္စြက္ပီးကတ္ဖို႔ အႀကံျပဳလိုပါသည္။

ေထာက္ျပေ၀ဖန္ပီးသူအား ေကာင္းေကာင္းေက်းဇူးတင္ပါသည္။ အကၽြႏ္ုပ္စိတ္ဆိုး၍ တန္ျပန္တုန္႔ျပန္လာမည္ထင္၍လားမသိ လီသံျပင္းျပင္းေ၀ဖန္ထားသည္ကို တြိရသည္။ ထိုသို႔ ေထာက္ျပေ၀ဖန္မႈမ်ားကို အကၽြႏ္ုပ္ အၿမဲတမ္းေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ အကၽြႏ္ုပ္၏ (Website) ႏွင့္ (Blog) ပို႔စ္မ်ား၊ ၀တၳဳကဗ်ာမ်ားတြင္ အမွားအယြင္းမ်ားတြိပါက ေထာက္ျပေ၀ဖန္ပီးကတ္စီခ်င္သည္။ သို႔ေသာ္ တစံုတေယာက္ေခ်ကလည္း ေထာက္ျပေ၀ဖန္သည္မ်ားကို မတြိရပါ။ စကားမစပ္ တေယာက္က ဟိပါသည္။ “ျမန္မာမႈျပဳမရေသာ ရခိုင္ကာရံမ်ား” ပထမမူ၌ “ကာရံ” ဟူ၍ သံုးသည္ကို ဆရာေခ်တေယာက္က အစဥ္အဆက္အရြီးအသားကို မျပဳပ်င္ေကာင္းဆို၍ ေထာက္ျပလာသျဖင့္ ဒုတိယ PDF မူတြင္”ကာရန္” ဟူ၍ ျပဳပ်င္လိုက္ပါသည္။ အကၽြႏ္ုပ္ကို ေထာက္ျပေ၀ဖန္စဥ္အခါက အစဥ္အဆက္အရြီးအသားကို မျပဳပ်င္ေကာင္းဟူ၍ “Reason” ပီးပါသည္။ ၿပီးလွ်င္ အစဥ္အဆက္ ရခိုင္ပီေစာင္ အေစာင္ေစာင္တိုင္း၌တြိရေသာ (၏) အရြီးအသားကိုဖ်က္၍ (ဧ့) ဟူ၍ သံုးစဲြသည္မွာ ႏွလံုးပ်ိဳ႕ဖို႔ေကာင္းသည္။ အေသအခ်ာ သုေတသနမလုပ္ဘဲ ျမန္မာစာအုပ္ကိုကိုးကား၍ (၏) ကို (အည့္) ဟူ၍ အသံထြက္သည္ဆိုျခင္းမွာ ရယ္ဖြယ္ျဖစ္သည္။ သိန္ကန္မိန္တြင္ရတို ပံုႏွိပ္မူတြင္ပါဟိေသာ (အယ့္) အသံုးတြင္ (အယ္) ၌ ေအာက္ကေပါက္မပါႏိုင္ေၾကာင္းကို ရွိေဟာင္းပီေစာင္မ်ားကို ေထာက္႐ႈ၍ ေ၀ဖန္ဖူးပါသည္။ ရွိေဟာင္းပီေစာင္မွန္လွ်င္ ေအာက္ကေပါက္မပါပါ။

သု၀ဏၰေဒ၀ီေစာျပည့္ညို၏ရတုမွာ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ထဲ၌ဟိသည္ဟု ဆိုသည္။ ျပည္ထဲ၌ဟိသူမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္အဓိကတာ၀န္ဟိသည္။ (အယ္) တြင္ ေအာက္ကေပါက္မပါႏိုင္ အသံထြက္လွ်င္လည္း (ေတ)(ေရ) မ်ားကဲ့သို႔ (ေအ) ဟူ၍ရာ အသံထြက္ေကာင္းထြက္မည္ဟု ေ၀ဖန္ဖူးပါသည္။ အကယ္အမွန္တြင္လည္း (ေအ) ဟူ၍ရာ အသံထြက္သည္ကို တြိရသည္။ အသံဖိုင္ ဗီဒီယိုအေထာက္အထားလည္း ရဟိၿပီးျဖစ္သည္။ Youtube တြင္ တင္ပီးထားသည္။ ဤ (Link) https://youtu.be/AFqzXzz85c4 ၌ လားေရာက္ေလ့လာႏိုင္သည္။

ရခိုင္စကားျပင္အရြီးအသားတိုးတက္လာစီရန္အတြက္လည္းေကာင္း ရခိုင္စာပီသတ္ပံုတည္ၿငိမ္လာရီးကိုဦးတည္၍လည္းေကာင္း ဤေဆာင္းပါးကို ရြီးသားလိုက္ရပါသည္။

(March 30, 2017)(ဗုဒၶဴးနိ)

(ရခိုင္ေပါင္းကူး သာလွဦး)

မွတ္ခ်က္။ ။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ (မယ္) ဟူ၍ သံုးထားပါသည္။ (ေမာင္ေစာင့္နီေမ) မွာပါသည့္ (ေမ) ႏွင့္ ကဲြလဲြစီခ်င္၍ျဖစ္သည္။


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|