သာလွဧူး

သာလွဧူး
=====

တသက္လံုးစားေရ ကြမ္း
သံဖရာ တျခမ္း --။

ေပါက္ခၽြန္းအရႊန္
ေနာက္ဂၽြမ္းျပန္ --။

အမွန္ကို ေဖ်ာက္
(ဧ့) ကေပါက္ --။

ဂ်ီ၀ိဂ်ီ၀ါ ၾဆာက၀ိ
လံုးတိတင္ ပြတ္တင္လီဖိ
၀မ္းေခ်ပူပူ ႏွပ္ခ်ီးျခဴကို
လူတိဆဲေက ခဲခဲမြိ --။

(သာလွဧူး)(ေျမာက္ဧူး)


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|