ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီႏွင့္ တပ္မေတာ္ ႏွစ္ (၄၀) ျပည့္အခန္းအနားသို႔ ရခိုင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (ေနာ္ေ၀း) မွ ပီးပို႔ေသာသ၀ဏ္လႊာ

၁၇၈၄ ဒီဇင္ဘာလ (၃၁) ရက္နိတြင္ ဆံုးယံႈးလားခေသာ ရခိုင့္အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာျပန္လည္ရယူရန္ ရည္မွန္းခ်က္အျပည့္ျဖင့္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ျပင္းထန္ေသာ ရခိုင္လူငယ္တစုစုစည္းၿပီးလွ်င္ ၁၉၆၇ ခု ဒီဇင္ဘာလ (၉) ရက္နိတြင္ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို တတိတ္ေခ်ဖဲြ႔စီးကာ ရခိုင္ျပည္ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဘ၀အားလံုးကို တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ ပီးဆပ္တိုက္ပဲြ၀င္လာခသည္မွာ ကနိဆိုလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း (၄၀) တင္းတင္းျပည့္ေျမာက္ေသာနိျဖစ္ပါသည္။

အခုပိုင္ ေတာ္လွန္ေရးသက္တမ္းႏွစ္ေပါင္း (၄၀) ကို မ်ိဳးခ်စ္စိတ္တခုအရင္းျပဳကာ အခက္အခဲအက်ပ္အတည္းမ်ိဳးမ်ိဳးကို ႀကံႀကံခံရင္ဆိုင္ယင္း ကိုယ္ထက္အဆမတန္အင္အားႀကီးေသာရန္သူျဖစ္ေသာ္လည္း (ရန္သူပါးမွာ လက္နက္ခ်အယံႈးပီးျခင္းသည္ ျပည္သူကို သစၥာေဖာက္ရာေရာက္သည္) ဟူေသာ ဥကၠဌႀကီးခိုင္မိုးလင္း၏မိန္႔မွာခ်က္အတိုင္း ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီႏွင့္တပ္မေတာ္၏ မဆုတ္မနစ္ေသာဇဲြလံု႔လ၀ိရိယျဖင့္ ခ်ီတက္နီေသာလမ္းေၾကာင္းကို အကၽြႏ္ုပ္ရို႔ ရခိုင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (ေနာ္ေ၀း) မွ အေလးအနက္ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳပါေၾကာင္း ဤသ၀ဏ္လႊာျဖင့္ လိႈက္လွဲစြာေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီႏွင့္ တပ္မေတာ္အနီျဖင့္ အကၽြႏ္ုပ္ရို႔အားလံုးသက္၀င္ယံုၾကည္လက္ခံထားေသာ ရခိုင္ျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အခုတက္ပိုၿပီး ဦးလည္မသုန္ ဆက္လက္ခ်ီတက္တိုက္ပဲြ၀င္ႏိုင္ပါစီေၾကာင္း ကနိက်ေရာက္ေသာ ႏွစ္ (၄၀) ျပည့္ အခန္းအနားအခါသမယတြင္ အကၽြႏ္ုပ္ရို႔ ရခိုင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (ေနာ္ေ၀း) မွ ႏွလံုးသြီးျဖင့္ ေလးနက္စြာ ဆုေတာင္းမိတၱာပို႔သအပ္ပါသည္။

ရခိုင္သကၠရာဇ္ ၁၃၆၈ ခု တန္းခုးလဆုတ္ (၈) ရက္ တလလၤာနိ။
ခရစ္သကၠရာဇ္ ၂၀၀၇ ခု ဧၿပီလ (၉) ရက္ တလလၤာနိ။

ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မီတီ
ရခိုင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (ေနာ္ေ၀း)


||193.217.100.216||5/3/2007 3:47:54 PM||


soe1612@gmail||60.50.17.210||7/16/2007 2:02:07 AM||


arakanworm@gmail.com||70.84.65.42||8/13/2007 5:30:57 AM||
congratulation

Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|