(ရခိုင္သားႏွင့္ ေဘာက္သာ)

သဇင္ဂုဏ္ေတးျခင္းကို သရုပ္ေဆာင္သူရခိုင္သမ ၄င္းေတးျခင္းကိုသရုပ္ေဆာင္ၿပီးမၾကာခင္ ေဘာက္သာ၀ါႀကီးတလံုးႏွင့္ရသည္ဟုၾကားပါသည္။ နယူေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ အသက္အငယ္ေခ်ပညာတတ္ရခိုင္သမတေယာက္ မယားဟိေသာ ေဘာက္သာ၀ါႀကီးတလံုးႏွင့္ပ်က္စီးသည္ဟု သတင္းၾကားသိရပါသည္။ တေယာက္က ေဘာက္သာတလံုးႏွင့္ ခိုးရြာလိုက္ၿပီးပါသည္။ အသူလဲ။ ဇာနီရာ ဇာေဒသကို ေရာက္နီေရလဲ မေျပာလိုပါ။ စံုစမ္းၾကည့္က သိႏိုင္ပါသည္။ ရခိုင္သားဆိုလွ်င္ (အမိအဘဘားကခြင့္ေတာင္း။ အမိအဘသေဘာတူမွ) ဟု စ်ီးကိုင္တတ္ၿပီးလွ်င္ ေဘာက္သာထက္ အပ္က်သံေတာင္မၾကားရ (ခ်ဳတ္) လို႔ေတာင္ အသံမျမည္ပါ။ (ပါပါေမေမ သမီးေခ်ကို အလြန္ခ်စ္၊ သမီးေခ်က ခိုးရြာလိုက္)။ မၾကာခင္က ထီေပါက္ေရာက္လာေသာ ရခိုင္သမတေယာက္ ေဘာက္သာတလံုးႏွင့္ ညဥ္႔ႏွစ္ခ်က္တီး သံုးခ်က္တီးေက်ာ္လွ်င္ ဖုန္းခိုးဆက္သည္ဟု သိရပါသည္။ ရခိုင္သားတေယာက္ ကမ္းလွမ္းေသာအခါ ေအပိုင္လူကို အေရးမစိုက္ဟုဆိုပါသည္။ အိမ္ေထာင္ဟိရခိုင္သမတေယာက္ အိမ္သွ်င္ကိုထားၿပီး တျခားလူတေယာက္ႏွင့္ထြက္ၿပီးပါသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းမ်ားမွာ ရခိုင္ေဘာက္သာပညာသွ်င္မ်ားက ရခိုင္မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ေဘာက္သာပိုင္ရြီးဖန္မ်ားလာသျဖင့္ ရခိုင္သားမ်ားအားလံုး ေဘာက္သာစိတ္၀င္လားသျဖင့္ အခုပိုင္ ေဘာက္သာက်င့္ကိုက်င့္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုတခ်ိဳ႔က သံုးသပ္ကတ္ပါသည္။

အမ်ိဳးသီလ၊ ႏွစ္ဌာနကို
ျပည့္၀မ႑ိဳင္၊ ေစာင့္စြမ္းႏိုင္၍
ရကၡိဳင္နာမ၊ ဘဲြ႔မည္လွျဖင့္
အႏြတၱသညာ၊ ေခၚအပ္စြာတည္း --။

အသွ်င္နာဂိႏၵေမာ္ကြန္းဟုေခၚေသာ စာပိုဒ္တိုကို မဂၢဖိန္းတိုင္း၌တြိရပါသည္။ ဇာခုႏွစ္သကၠရာဇ္က ရြီးခေရလဲ။ ေမာ္ကြန္းအစအဆံုးအသူ႔ဘားမွာဟိေရလဲ တေယာက္လည္း အတိအက်မသိပါ။ ထိုလူလာလွ်င္လည္း ေအအပိုဒ္ကို ကိုးကားလိုက္ ေအလူလာလွ်င္လည္း ေအအပုိဒ္ကို ကိုးကားလိုက္ ညိတိုင္းက်ည္းခ်ဥ္ေပါင္ဟင္းႏွင့္ႀကိဳးနီရသျဖင့္ ၀ါေတာ္ (၆၀) ရ ဆရာေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းကထြက္ၿပီးကိန္းဆိုက္နီပါယာ။

သတင္းပီးပို႔သူ

(ခိုင္ဂြဇာ)

(ရခိုင္ေပါင္းကူး၌ ဇာသူမဆို မိမိအျမင္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ရြီးသားႏိုင္ပါသည္။ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈမဟိပါ။)


kmyomyo2009||203.81.166.6||11/17/2009 3:01:11 AM||


ရခိုင္မွန္ကမ်ိဳးသ်ွိဳက္ၾက

ရခိုင္မွန္ေပမ်ိဳးသ်ွိဳက္ငယ္ရို့ ခိုငျ္ပည္ရေရးၾကိဳးစားေပေလာ့
ျပည္ပေရာက္ျပီးမ်ိဳးသ်ွိဳကၾ္ကီးရို့ ထီးက်န္ဖခင္သင္ရို့ရွင္သည္
အားအင္ကုန္ခန္းစိတ္ညိုးႏြမ္းလ်က္ အလြမ္းဇာတ္ဆင္သင္ရျို့မင္ေလာ့။

ယခင္ရွိ့ခါခိုငျ္မိဳ့ရြာသည္ သာယာအီးခ်မ္းနၾီကာပန္းပိုင္လန္းခသည္၊
ေဒဂုအခါခိုငျ္မိဳ.ရြာမွာ မိစၧာေအာက္သားနအဖမ်ားရို.ယမ္းကားႏွိုက္စက္
သြီးႏွိုးခ်က္ေၾကာင့္မ်ိဳးပ်က္တိုင္းျပည္ျဖစ္ရေလျပီ။Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|