မိခင္သို႔

ဂုတ္က်ၿပီး
ရုပ္မလွေသာ သားကို
အမိ မတြိလီရျခင္းတြက္
ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ပါလီ --။

တျဖဳတ္ျဖဳတ္
ျပန္တုတ္လားခေရ လူတိထဲမွာ
ခ်စ္သားပါမလာစြာ
ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ပါလီ --။

အမိႏို႔ဖိုးကို အပထား
ကတို႔စရိတ္ေတာင္ မတတ္ႏိုင္လိုက္
သားမိုက္ အျပစ္ကို
ခ်စ္ျခင္းျဖင့္ ၿခီဖ်က္ပါလီ --။

အမိေက်းဇုကို
ေတာ္လွန္ေရးျဖင့္ ပီးဆပ္လိုက္ပါသည္
အမင္ တမလြန္က
သာထုေခၚလီ --။

(သာလွဦး)


zawana2007@gmail.com||59.94.115.229||7/15/2007 12:18:48 AM||


ုု့khainglinhtun@gmail.com||125.24.153.77||9/18/2007 10:08:30 PM||
အစ္ကိုသာလွ..အစ္ကိုရီြးေရ.ကဗ်ာေစာ္ေကာင္းေကာင္းဘာေရ......အစ္ကိုေစာ္ေတာ္လွန္ေရးသမားေကာင္းတစ္ေယာက္ဆိုေစာ္ကိုညီ
ေသ်မွန္းလို.ရဘာေရ.......အစ္ကိုရို.ပိုင္လူတီကို ေကာငး္ၾကီးဂုဏ္ယူမိဘာေရ.....အစ္ကိုကဗ်ာထဲမွာ.....အီးေယာင္(အမင္)ကေကာင္းအားရ၀မ္းသာနဲ....ဟို.....အမလြန္ဘ၀ကေတာင္းအားပီးေစာ္ကိုတီရဘာေရ
ညီေသ်လဲ...အစ္ကိုရို.ပိုင္ေတာ္လွန္ေရးသမားေကာင္းတစ္ေယာက္မျဖစ္သိေဂ. .......ျပည္လုပ္သားဘ၀နန္.ဟိဘာသိေရ
အဖရခိုင္ျပည္ၾကီးကိုအယင္ဆံုးရဘာစီ(ခိုင္လင္းထြဏ္းxေအအယ္လ္ေအ)


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|