ရခိုင္သႀကၤန္

လက္ဆီးမိုးေစြဗ်ာယ္ရြာ
ပိေတာက္ငံုး၀ါ ပြင့္လတ္ပ်ာယ္ကား
ေရႊရည္ေဖ်ာ္ဆမ္းထား
ပင္တိုင္းမွာ ၀င္း၀ါ --။

ဥၾသလည္းေပ်ာ္ေရလာ
ခြန္းခ်ိဳသံသာ ေႏွာလိုက္စြာက
ႏွစ္သစ္မွာ တိုင္းရကၡ
အတိုင္းဆမဟိ အီးခ်မ္းစီေၾကာင္းပါ --။

အသူ႕သမီး မဆိုႏိုင္
လူပ်ိဳတက်ိဳင္ ၀ိုင္း၀ိုင္းလည္လို႕
ေဂါရီပ်ိဳ လွယမင္း
ပ၀င္းေရ ရခိုင့္တန္ေဆာင္ --။

အၿပံဳးမ်က္ႏွာ နံသာေရာင္
ပပ၀တီေတာင္ ယံႈးေလာက္ပါယင့္
သႀကၤန္ရီေၾကာင့္ပင္လား
လွလြန္းပို ျမရႊန္းစိုလို႕နီ --။

တိုင္းရကၡ ျပည္ဌာနီမွာ
ယိုင္ေက်းမႈစိုင္လာ ထြန္းကားစည္ယင့္
ဘာသာသာသနာေလးစား
အေရးထားေရ ထံုးစိုင္ --။

အတာသႀကၤန္ သမယံ
နံသာရီစင္ သြီးပါလို႕
ဘုရားရီသပၸါယ္ၿပီးမွ
သႀကၤန္ရီ ေလာင္းကတ္ပါရေရ --။

မ႑ပ္က ထည္ထည္၀ါ၀ါ
လွီေလာင္းႀကီးနန္႕ ခန္႔ျငားပါလွ
ရခိုင္သႀကၤန္ တထူးတျခား
ကဲြျပားေရ ထံုးစိုင္ --။

ႏွစ္ပရိေစၦဒ ၾကာၾကာ
ေခတ္ဆက္မ်ားစြာ က်င့္ပပါခ
မ်ိဳးရခိုင္ မကြယ္ေပ်ာက္
ထိမ္းသိမ္းလို႕ ေစာင့္ေယွာက္ပါကတ္မည္ --။

(သန္းေမာင္)


htunsoeshein@gmail.com||192.169.41.42||6/17/2007 12:32:56 AM||


negativester@gmail.com||203.81.80.84||12/1/2007 4:48:43 AM||
ကေကာင္း ေကာင္းပါ ယင့္.... က်ေတာ္ က ကဗ်ာတိ မရီးတက္လို ့ပါ.....

က်ေတာ္ေလး ေလ့လာနီပါယင့္...

ေလးစားစြာျဖန္ ့...
လင္းလင္းထြန္း


||203.81.80.84||12/1/2007 4:50:06 AM||
က်ေတာ့္ ကို... တျခား က်ေတာ ့ဘေလာ့ မ်ာ... တင္ျပခြန္ ့ ပီးပါ နန္း....

လင္းလင္းထြန္း


||203.81.80.84||12/1/2007 4:50:45 AM||
က်ေတာ ့ဘေလာ့က...
www.arilpink.blogspot.com
ပါ....


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|