အတၱ၀ါဒီမ်ားက်ဆံုးခန္း

ထိုအယင္ေခတ္ကပိုင္
ကခ်င္အင္းက်ီ၀တ္လိုက္
သွ်မ္းေဘာင္းဖီ၀တ္လိုက္နန္႔
တိုင္းရင္းသားတိကို
လိမ္ဖို႔မႀကိဳးစားပါကဲ့ဖိ --။

အခုေခတ္ေရ
သ်ွစ္ေလးလံုးေတာ္လွန္ေရးေခတ္ျဖစ္ေတ --။

အမွန္တရားကို လမ္းျခင္း
တရားမ်ွတမႈ ပန္းခင္းထက္မွာ
ေလ်ွာက္လွမ္းနီေရေခတ္ျဖစ္ေတ --။

မွန္ကန္ေရ ႏွလံုးသားနန္႔
သစၥာတရားကို ေအာက္ၿခီျပဳ
သမိုင္းသစ္ကို ထုဆစ္နီစြာျဖစ္ေတ --။

ဤအရာသည္ကား
က်ဥ္းေျမာင္းေရ လူမ်ိဳးေရး၀ါဒီမ်ား၏
ျမက္ခင္းသစ္မဟုတ္
ႏြားစားကြက္မဟုတ္ --။

ရတနာသိုက္တူးေရ
ရာဇ၀င္ပ်က္လည္းမဟုတ္ --။

(ေပါက္တူး) နန္႔ (လိပ္) ေခတ္စားပ်ာယ္
(ေစာက္ရူး) နန္႔ (ငေပါ) အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔
ေခတ္လည္းမဟုတ္ --။

မတရားေရ ေလာက္ေကာင္တိ
ေဘးကိုဖယ္ပါ --။

လူမ်ိဳးေရး၀ါဒီမ်ား
ေနာက္ျပန္ဆုတ္ပါ --။

မသထာရည္စာတိအားလံုး
ပုပ္သိုးလားခဗ်ာယ္ --။

အမိႈက္ပံုထဲ
ေ၀းပစ္လိုက္ပါ --။

ႏွၿမိဳးမနီပါကဲ့
ရဲရဲ၀န္႔၀န္႔
စြန္႔ႀကဲလိုက္ပါ --။

ဤအရာသည္ကား
ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ေတ --

အနံ႔မေကာင္း
ေလာက္တေသာင္းေသာင္း
ႏို႔ခ်ဥ္ေဟာင္းကို
ေစာင္းမၾကည့္ပါကဲ့ --။

၄င္းအရာသည္ကား
အဆိပ္ျဖစ္ေတ --။

မတရားေရ မ်ိဳးစိကို
ပ်ိဳးႀကဲနီေရ သင္ရို႔တိအားလံုး
အသားထဲကေလာက္
သစၥာေဖာက္တိျဖစ္ေတ --။

သူခိုးဇာတ္ကို
မကကတ္ပါကဲ့ --။

ေစာရဇာတ္ကို
မရြီးကတ္ပါကဲ့ --။

ဘ၀ကၽြန္အမြီယုတ္ကို
ဖဲ့ထုတ္လိုက္ပါ --။

သဘံုမႈန္႔အမ်ားႀကီးထည့္ဗ်ာယ္
ကင္းပြန္းေလ်ွာ္လိုက္ပါ --။

မီးကိုက္ျပားျပားတိုက္ပ်ာယ္
၀တ္ဆင္လိုက္ပါ --။

ရီမိုးခ်ိဳးဗ်ာယ္
သန္႔ယွင္းလိုက္ပါ --။

အုန္းဆီယဲြ႔ယဲြ႔ႏွိမ္းဗ်ာယ္
အာရုဏ္မိုးထက္ကို
ႀကိဳဆိုလိုက္ပါ --။

မဂၤလာအခါသမယမွာ
မဂၤလာေတးျခင္းကို
ေအာ္ဆိုလိုက္ပါ --။

ဤအရာသည္ကား
ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္သည္ --။

ေတာ္လွန္ေရးေရ
တမိုးလင္းလားဗ်ာယ္ျဖစ္ေတ --။

(ေယေကလဲ့)
ေတာ္လွန္ေရးမုန္တိုင္းက
တိုက္ခိုက္နီဆဲျဖစ္ေတ --။

မယိမ္းယိုင္ေရ
ခိုင္မာသံဓိဌာန္နန္႔
နက္ဖန္ရက္ကို
ႀကိဳဆိုလိုက္ပါ --။

ကိုယ့္မေကာင္းမႈကို
ကိုယ္ရွက္ပါ --။

အသင္ရို႔တိေရ
လြလီလြလြ
ဖာသယ္မတိျဖစ္ေတ --။

တိုင္းျပည္၏ရတနာတိကို
ေရာင္းစားနီေရ
ရာဇ၀င္သူခိုးတိျဖစ္ေတ --။

ဥပေဒမဲ့
ေသာင္းက်န္းသူတိျဖစ္ေတ --။

ျပည္သူ႔ရွိေမွာက္
ကားစင္တင္ကတ္ရဖို႔
ဖားျပဳတ္ႄကြက္စုတ္တိျဖစ္ေတ --။

ကုရာနတၳိ
ဆီးမဟိျဖစ္ေတ --။

ကူးစက္ျပန္ပြား
ေရာဂါပိုးမႊားျဖစ္ေတ --။

ေကာင္းသစ္ခင္းကိုဖ်က္ဆီး
ရာသီေပၚက်ီးတိျဖစ္ေတ --။

လိမ္၀ါေရအတတ္ကို
တဖက္ကမ္းခတ္တတ္ေတ
ရာဇ၀တ္သား
လူသတ္သမားတိျဖစ္ေတ --။

ဆန္ကုန္ၿမီလီး
ေဘာက္သာဆြီးတိျဖစ္ေတ --။

ေအကမၻာမွာ လီထုညစ္ညမ္းနီစြာ
အသင္ရို႔တိေၾကာင့္
မွတပါး အျခားမဟိ --။

ေယဇုနန္႔
မီးဆိုက္ေတ သစ္ပင္တိကို
ျပန္စိုက္ပါ --။

စိုက္ေတသစ္ပင္တိ ရွင္သန္ေအာင္
ပ်ိဳးေထာင္ပါ --။

ရာသီဥတု
ေဖာက္ျပန္နီရစြာ
အသင္ရို႔တိေၾကာင့္ --။

မိုးေခါင္ရီယွားျဖစ္နီရစြာ
အသင္ရို႔တိေၾကာင့္ --။

ကမၻာႀကီးကိုဖ်က္ဆီ
ညဴကလီးယားဗံုးထက္ေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းေရ --။

ဆိတ္ဆီသူရဲ
မုန္းဖို႔ေကာင္းေရ --။

ခြီးပုတ္ေလာက္က်
အံဖို႔ေကာင္းေရ --။

အပုပ္နံ႔ကို
မခံႏိုင္ပါ --။

အက်င့္ဆိုးကို
သင္းထံုးလိုက္ပါ --။

အက်ိတ္အခဲကို
ႀကိတ္ခဲြလိုက္ပါ --။

ဤအရာသည္ကား
ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္သည္ --။

ဤအရာသည္ကား
အိမ္ေထာင္ေရးမဟုတ္။
ဗစၥကုတ္မဟုတ္။
၀တၳဳမဟုတ္။
အျပာကားမဟုတ္။
ပဂ်ီကားမဟုတ္။
ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ႄကြင္းမဟုတ္။
ကဗ်ာအရြဲ႔မဟုတ္။
သာျခင္းသံက်ပ္မဟုတ္။
ေတးျခင္းမဟုတ္။
ဂီတာမဟုတ္။
ႏွဲမဟုတ္။
လင္းခြင္းမဟုတ္။
ဗံုးမဟုတ္။
တေယာမဟုတ္။

အမွန္တရားနန္႔ သြီးခင္း
အမွန္တရားနန္႔ ရြီးထြင္းထားေရ
ေတာ္လွန္ေရးစင္စစ္ျဖစ္ေတ --။

နတ္သမီးေခ်တေယာက္ပိုင္ လွပေရ
အာရုဏ္မိုးထက္ကို
ႀကိဳဆိုလိုက္ပါ --။

မိုးေကာင္းခင္ပိုင္
ကမၻာႀကီးကို
က်က္သေရတင့္စီပါ --။

ပန္းပြင့္ေခ်တိပိုင္
ကမၻာႀကီးကို
အလွဆင္လိုက္ပါ --။

မိုးၾကယ္ပြင့္ေခ်တိေတာင္က
မွိတ္တံုလင္းတံု
အေမွာင္ခြင္းဖို႔
ႀကိဳးစားနီကတ္ပ်ာယ္ေလ --။

အို အသ်ွင္လမင္း
သင္ပုန္းမနီပါကဲ့ဖိ --။

အသင္ေရ
ကမၻာႀကီး၏
(ကြမ္းေတာင္ကိုင္) ျဖစ္ေတ --။

အသင္ေရ
စည္းက်၀ါးက်
ႏဲြ႔ေပ်ာင္းကတတ္ေတ
လုလင္ပ်ိဳမျဖစ္ေတ --။

အသင္ေရ
ႏွခြမ္းနီနီ
ေရႊႏွင္းဇီျဖစ္ေတ --။

အသင္ေရ
ရွက္ကြန္႔တကို႔
ပါးမို႔မို႔
စိတ္ညွိဳ႔တတ္သူျဖစ္ေတ --။

အသင္ေရ
စၾကၠာ၀ဠာေလာကဓါတ္တခြင္လံုး၏
တပင္တိုင္မင္းသမီးတဆူျဖစ္ေတ --။

ဒ႑ာရီပံုျပင္ထဲက
ဂႏၶ၀င္ေျမာက္
မင္းသားတပါးလည္းျဖစ္ေတ --။

ဇာခါမဆိုအသင္ေရ
ကမၻာႀကီးကို လႊမ္းမိုးအုပ္ခ်ဳပ္သူ
ဘုရင္ဧကရာဇ္တဆူျဖစ္ေတ --။

အမွန္တရား
ဘာသာတရားလည္းျဖစ္ေတ --.။

အျခားတဖက္မွာ
အသင္ေရ
ၿခီသံျပင္းျပင္း
လမ္းေလ်ွာက္တတ္သူ
လူတေယာက္ျဖစ္ေတ --။

တခါတခါ အသင္ေရ
အေက်နပ္ခ်က္တိနန္႔အံႀကိတ္
တက္သီးေခါက္တတ္ေတ --။

တခါတခါ အသင္ေရ
အရာရာကို
ဥေပကၡာျပဳႏိုင္သူျဖစ္ေတ --။

တခါတခါ အသင္ေရ
ရင္နာစရာေကာင္းေရ
သမိုင္းေၾကာင္းကို
ျပန္ေျပာင္းေျပာျပသူျဖစ္ေတ --။

တခါတခါ အသင္ေရ
စိတ္နာနာနန္႔
ဒါဏ္ရာရ ျခေသၤ့တေကာင္ျဖစ္ေတ --။

(ေယေကလဲ့)
ဇာခါမဆို အသင္ေရ
ကမၻာႀကီး၏ဒါဏ္ရာဒါဏ္ခ်က္တိကို
ကုစားတတ္ေတ သမားေတာ္ႀကီးတဆူျဖစ္ေတဆိုစြာ
ဇာသူလာ ျငင္းခ်က္ထုတ္ဖို႔လဲ --။

လူသူအားလံုး
ေကာင္းျခင္းမဂၤလာနန္႔
သာယာေရမိုးထက္မွာ
ၿပိဳင္တူေခါင္းေလာင္းတီးလိုက္ပါ --။

အျဖဴေရာင္
ဆင္တူ၀တ္ပ်ာယ္
သံၿပိဳင္ေတးျခင္းတပုဒ္
ဆိုလိုက္ပါ --။

ေကာင္းခင္ျပင္ကို ေနာက္ခံျပဳ
သန္႔ယွင္းေရ
စံုလီညွင္းညွင္းကို
တ၀တပိုက္
လ်ွဴလိုက္ပါ --။

အေတာင္ပါေရ
ငွက္ေခ်တိပိုင္
လြတ္လပ္ေတ
အျပာေရာင္ေကာင္းခင္မွာ
ယင့္က်ဴး ပ်ံသန္းလိုက္ပါ --။

ဤအခါသမယသည္
ေတာ္လွန္ေရး မိုးထက္မဂၤလာျဖစ္သည္ --။

ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ပဲြ
ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲ
ဆင္ႏြဲခ်ိန္ျဖစ္သည္ --။

အမွန္တရား၏ေလ်ွာက္လွမ္းရာ
ေရာက္ခါနီး
အခါသမယျဖစ္သည္ --။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အေႏွာင္ဖဲြ႔ခံ
ျပည္သူအေပါင္း၏
ေအာင္စည္ေအာင္ေမာင္း
ေဆာ္ၾသသံျဖစ္သည္ --။

အျခားတဖက္မွာ
မိစၦာေကာင္တိ၏
က်ဆံုးခန္းျဖစ္သည္ --။

ေဖာက္ျပန္သူအေပါင္း၏
နိဂုဏ္းခ်ဳပ္ျဖစ္သည္ --။

အတၱ၀ါဒီမ်ား၏
တစသုႆာန္ျဖစ္သည္ --။

ဇာၾကာဖို႔လဲ
တေယာက္တခ်က္
၀ိုင္းသမလိုက္ေက --။

ဇာခံႏိုင္ဖို႔လဲ
တေယာက္တခ်ိန္း
၀ိုင္းဗိန္းလိုက္ေက --။

(သာလွဦး)

TRANSLATION

DOWNFALL OF DICTATORS

Please stop injustice,
Today is Four Number Eight Revolution Day.
The day fighting for Justice,
The Era for Peace.
Paved by the stone of Justice,
On the lawn of Love,
We are going on.
With the benevolent heart,
By the hands of Truth,
We are sculpturing the new history,
The days we are fighting against
The narrow Chauvinism.

It is not the meadow of SLORC,
Not the pasture of the animals,
Not the days to hunt for Treasure
Of a broken history.

Not the days of the selfish
To be ruled by the mad and stupid.

Put aside the leeches,
Keep away the bitches
Of the black faces.

All the crops of disgust are rotten
And throw them all away in the dustbins.
Please be brave enough to get them off,
It is the Revolution.

Please do not suck the sour milk any more,
It is poison to life.
Please do not sow the seeds of greed,
It means death to the future of our nation.
Please do not write the episode of Alibabas
And please do not play the drama of thieves,
And please do not bring the generations back
The heritage of bad BSPP.

Please wash off all your soul
By more surfs,
Take bath to your body
And dress well of good ironed,

Comb your head
And welcome the gracious morn.
Sing the song of Sermon
At the dawn of good gospel.
Today is the day of Revolution.

New day is already enlightened,
The tide of Revolution has already high-risen.
The storm of uprising is still blowing,
Keep straight your insight
With unremitting resolution.

Please welcome Tomorrow,
Please be ashamed of your own behaviours,
All of you are like the prostitutes
Who have no shame and very self-conscious,
Very selfish men of Reaction.

All of you are the culprits
Who are staining youths of our future, our treasure.
All of you are to be hanged
In front of the angry crowd on the cross of cemetery.

All of you are the disease of Leprosy
Which can not be cured,
The viruses which give harms to all,
The flies which destroy the crops.

All of you are the wizards
Who know very well to deceive.
Who do not wish to strive,
Very lazy and nasty.

You know to talk too much,
You understand to gossip,
Akin to the cunning fox,
A heavy burden to the tired earth.

Pollution to the atmosphere is
Because of you.
Therefore, please grow up more trees
The droughts and disasters are
Due to all disorders.

All of you are more fearful than the men
Who are possessing nuclear.
More fearful than the vampires,
More disgusting than the rotten corpses.

Can you breathe your own smell?
Please bury alive all your ugliness,
Please gored out all your foolishness,
It is just Revolution.

It is not a marriage,
Not a movie,
Not a friction,
Not one thousand night stories,
Not a blue book,
Not a picture,
Not a sculpture,
Not a poem,
Not a song,
Not a guitar,
It is an authentic Revolution
Made up of bloody Truth.

Please welcome the magnificent morning,
Beautiful like a sweet queen,
Please be glorious like the streams very fresh,
And please beautify the world
Like the flowers which bloom at dawn.

Even the twinkling stars are striving hard
To give light to this glooming world.

Oh! My moon!
Please do not hide anymore
Among the dark clouds.

Your face is very meaningful, the crown of glory.
You are the Venus of us,
The beauty of stars,
You are the one who know to dance
Very melodious,
You are the apple of purple red,
You are the owner of crimson lips,
You are the one who smiles very sweet,
Queen of giggling silks.

On the other hand,
You are the one who steps strong,
Who sometimes snare with discord,
Who sometimes weep very deep
With bitter injures.
Who sometimes laugh at the world,
Who sometimes do not care,
You are “King of Emperors”.
Who will deny that you always be
The showers to our burning desires?

All of you! All of us!
Let us toll the bells altogether
With the slogans of high spirit
In this very glorious morning.
Let us dress the same white robes
And sing a song in high tune
And breathe the breeze
Deep down to our hearts.

Let us fly like the birds
In the wind of Freedom
Under the blue sky.

It is the aurora of Revolution,
It too is the victory of our land,
It is the destination of our generation.
It is the loud hail of imprisoned.

On the other hand,
It is the fall of the repulsive,
It is the end of the opportunists,
It is the hell of the egoists.

How long will it take
If we fight if we fight together? -
How long will they stand
If we strike if we strike stronger? -

(K. Kyaw)
Released by All Arakan Student and Youth Congress (AASYC)
On 12th Memorial Day of 8-8-88 (Four Number Eights) in salute to the fallen martyrs.


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|