ေမာင္းေမာင္ခ်စ္စြာ ငါဆိေရ

စိတ္ရင္းေစတနာရင္းမပါဘဲ
လွ်ာမွာ အရိုးမဟိ
ခဲ၀ါေခ်တိပိုင္
(ညီညြတ္ေရး ညီညြတ္ေရး)
မိုးထက္ညဇာ အူနီကတ္ေတ --။

ပါးစက ဘုရားေဟာက္
လက္က ငါးပါးေမွာက္
ေျပာခါတမ်ိဳး လုပ္တံုတဖံု
အစာကို က်ံဳရဖို႔ေယာင္ --။

အေခ်ခါ က်ဳပ္ပစ္တမ္းကဇာတ္ေတပိုင္
အဆင့္နိမ့္စကားလံုးတိနန္႔လက္ခဲပစ္
ခ်စ္လိုက္ကတ္ေတအမ်ိဳး
ေအဆူရာ ကယ္တင္သွ်င္အစစ္
ငါမကယ္ေက သီဖြယ္ရာဟိ
ဘုရားပိုင္ ေက်ာက္ရုပ္ထုလို႔
ကိုးကြယ္ရဖို႔ --။

မ်က္စိက ေစာင္းကန္း
အိုးကိုၾကည့္လို႔ ခြက္ကိုျမင္
မာျဒာမစင္ ခဲ၀ါမ်က္လံုး --။

လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ေတဆို၀ါ
ကိုင္ထားေရ သနတ္ကိုေရာင္းစား
(Certificate) ေခ်တခုရစြာနန္႕
(Doctor) ဘဲြ႔တပ္ခါတပ္ --။

ထားလိုက္ပါ ငါ့သွ်င္
(ခ်စ္ေတ ခ်စ္ေတ) နားညီးေရ
ခမီးမေခ်စကား
ငွားေျပာရဖို႔ဆိုေက
(ေမာင္းေမာင္ခ်စ္စြာ ငါဆိေရ) --။

(သံေက်ာက္ခဲ)


zawana@gmail.com||59.94.112.232||7/29/2007 9:12:13 PM||


||59.94.112.232||7/29/2007 9:12:28 PM||


khainglinhtun@gmail.com||125.24.153.77||9/18/2007 9:58:44 PM||
အစ္ကိုသံေက်ာက္ခဲ.... အစ္ကိုရီြးေရကဗ်ာကားေကာင္းဘာေရ......ေယေဂေလ.ေသာ. ေတာ္လွန္ေရးသမားတိကိုေကာငး္ၾကီးတရိုက္ထားေရဂါ .......အစ္ကိုကားတိုင္းျပည္ကိုခ်စ္ေရလူတစ္ေယာက္ဘာမလား......
တိုင္းျပည္ကို ခုတံုးလုပ္ပနာလူတိရွိေရပိုင္...တိုင္းျပည္ကိုအဂင္ယင့္ခ်စ္လို.လုပ္နီေရလူတိဂ မကန္ဘာအစ္ကို...ယင္းေစာ္ထဲမွာက်ေနာ္လဲတစ္ေယာက္အပါအ၀င္ဘာ..အစ္ကို(ခင္မင္မူမ်ားစြာနန္.....ခိုင္လင္းထြဏ္းxေအအယ္လ္ေအ)


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|