ေမာင္းေမာင္ခ်စ္စြာ ငါဆိေရ

စိတ္ရင္းေစတနာရင္းမပါဘဲ
လွ်ာမွာ အရိုးမဟိ
ခဲ၀ါေခ်တိပိုင္
(ညီညြတ္ေရး ညီညြတ္ေရး)
မိုးထညဇာ အူနီကတ္ေတ --။

ပါးစက ဘုရားေဟာက္
လက္က ငါးပါးေမွာက္
ေျပာခါတမ်ိဳး လုပ္တံုတဖံု
အစာကို က်ံဳရဖို႔ေယာင္ --။

ခ်စ္လိုက္ကတ္ေတအမ်ိဳး
ေအဆူမကယ္ေက သီဖြယ္ရာဟိ
ဘုရားကိုပိုင္ ေက်ာက္ရုပ္ထုလို႔
ကိုးကြယ္ရဖို႔ --။

(Certificate) ေခ်တခုရစြာနန္႕
(Doctor) ဘဲြ႔တပ္ခါတပ္
ျမန္မာစကားေခ် မႊတ္လို႔
အလွပလွ ဂၽြတ္သတ္ --။

ဘုရားတကာ ေက်ာင္းတကာ
ယိုလူမရွက္ ျမင္လူရွက္
မ႑ပ္တိုင္တက္လို႔ ကျပနီသိမ့္ေရ --။

ထားလိုက္ပါ ေမာင္းေမာင္
(ခ်စ္ေတ ခ်စ္ေတ)
အလကား ယင္းစကား နားညီးေရ
ခမီးမေခ်စကား ငွားေျပာရဖို႔ဆိုေက
ေမာင္းေမာင္ခ်စ္စြာ ငါဆိေရ --။ ။

(သံေက်ာက္ခဲ)


zawana@gmail.com||59.94.112.232||7/29/2007 9:12:13 PM||


||59.94.112.232||7/29/2007 9:12:28 PM||


khainglinhtun@gmail.com||125.24.153.77||9/18/2007 9:58:44 PM||
အစ္ကိုသံေက်ာက္ခဲ.... အစ္ကိုရီြးေရကဗ်ာကားေကာင္းဘာေရ......ေယေဂေလ.ေသာ. ေတာ္လွန္ေရးသမားတိကိုေကာငး္ၾကီးတရိုက္ထားေရဂါ .......အစ္ကိုကားတိုင္းျပည္ကိုခ်စ္ေရလူတစ္ေယာက္ဘာမလား......
တိုင္းျပည္ကို ခုတံုးလုပ္ပနာလူတိရွိေရပိုင္...တိုင္းျပည္ကိုအဂင္ယင့္ခ်စ္လို.လုပ္နီေရလူတိဂ မကန္ဘာအစ္ကို...ယင္းေစာ္ထဲမွာက်ေနာ္လဲတစ္ေယာက္အပါအ၀င္ဘာ..အစ္ကို(ခင္မင္မူမ်ားစြာနန္.....ခိုင္လင္းထြဏ္းxေအအယ္လ္ေအ)


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|