တပ္ပ်က္ဗိုလ္

စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္က
ယာခြတ္ --။

ဥကၠဌက
ထမင္းခ်က္ --။

မင္းသားက
အိုးထမ္း --။

စမ္းပြင့္လို႔ တန္းျမင့္ေကလည္း
အခန္းမသင့္ခါ
တပ္ပ်က္မွာ ဗိုလ္ျဖစ္ေတ --။

(သာလွဦး)


||213.113.167.224||6/28/2007 2:32:31 AM||


||59.94.113.87||7/11/2007 7:27:25 AM||


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|