ၾကက္ဖတြန္ေက်ာ္ ေယာက္ဖေခၚ

ရဲရဲေတာက္
အေမာက္နီနီနန္႔
တိုက္ၾကက္ဖႀကီး
အီကရီးမတြန္ --။

မာန္ေပါက္ေပါက္
တြန္ေဟာက္လို္က္သည္
ေအာက္အီးအီးအြတ္ --။

(သာလွဦး)


||124.157.156.119||7/11/2007 8:27:41 PM||


||124.157.156.119||7/11/2007 8:27:48 PM||


ktminmin@gmail.com||70.84.65.42||8/13/2007 5:25:48 AM||

very good poem


kmrathein@yahoo.com||83.172.81.81||8/22/2007 9:07:27 AM||
Extremely Right and so, so and so good.

Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|