ေခါက္ရမ္းပြင့္ေသာ သဇင္

မ်ိဳးခ်စ္ေတဟု၊ ဆိုေပလွာေသာ
ရာဇ၀င္ခန္း၊ ေတာ္၀င္နန္းက
ပန္းလွသဇင္ --။

သင္ပြင့္ေသာပန္း၊ အဆန္းအကြန္႔
လိမ္အတြန္႔ျဖင့္၊ အညြန္႔အဖု
၀တ္ရည္စုလွ်က္၊ ႏုႏုပ်ိဳပ်ိဳ
စိုစိုရႊန္းရႊန္း၊ လြန္ထူးဆန္းလည္း
ခဲြျခမ္းေသခ်ာ၊ စီးစစ္ပါေသာ္ --။

ညွာတံအရိုး၊ တမ်ိဳးတမည္
ပင္စည္ကားကား၊ ၀မ္းဖားဖားျဖင့္
အနားလိပ္ျပာ၊ သန္းမလာေသာ
ဗလာနတၳိ၊ မႊီးပ်ံ႕မဟိ
ပကတိလွ်င္၊ ပီျပင္ထင္ရွား
ကားကားပြင့္လန္း၊ ထိုသည္ပန္းမွာ
ေခါက္ရမ္းပန္းႀကီး ျဖစ္နီသတည္း --။

(ေမာင္သာလွဦး)

(ျမန္မာစာဆို ရခိုင္သမမ်ားအားလြမ္းျခင္း)


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|