မတတ္သာလို႔ရာ

ခြီးသေတာင္းတိက
ငရို႔ျပည္ကိုလာအုပ္ခ်ဳပ္
လူလုပ္နီကတ္ေတ --။

သူရို႔တိက
အႏူလက္နန္႔
ေရႊခြက္ကိုင္ခ်င္နီကတ္ေတ --။

ေစာက္ပံုမလာေရမွ်က္ႏွာနန္႔
ဖက္ခြက္စားတိ --။

အကုသိုလ္အလုပ္နန္႔
အယုတ္တမာတိ --။

ခ်စ္ၾကည္ေရးလတ္
ငိုျပတတ္ေတပင္
ကေကာင္း သနားဖို႔ေကာင္းပါ၏ --။

ဖင္တေကာ့ေကာ့နန္႔
ေမ်ာက္မအိုနာတိ --။

အားနာပါယင့္
မင္းရို႔ပါးစေပါက္ကို
ဂြမ္းဆို႔ထားလိုက္ခ်င္ေရ --။

(သာလွဦး)||203.81.166.18||12/19/2008 12:38:57 AM||


kmyomyo2009||203.81.166.6||12/7/2009 10:55:11 PM||
တစ္သက္မႀကီ

ေအာင္လၿံမီခထိုနိမ့္ရက္ကိုတသက္ဇာပိုင္မိဖို့လဲ.............။
ရြွီေရာင္ေျပာင္ထြန္းငါရို့နန္းေလ့သြီးစြမ္းျပာက်
သမၼတရာဇာ ဘုန္းသမၻရွင္ငရို့ဘုရင္ကို
အရွင္လာဖမ္းခထိုနိန့္ရက္..........။
ဗုဒၵအမြီဇာတီပုထိုး ထီးက်ိဳးျခံဳတက္ရွိေဟာင္းလက္ရာ
ပီစာပုရပိုဒ္ အျမစ္မက်န္တူးလွန္ယူခ ထိုနိန့္ရက္.........။
လင္ေပ်ာက္သားသီ တြက္ရြီမရ မြီးစေခ်မက်န္
လွံမိုးဓါးမိုး အရိုးေတာင္ပံု ငရဲဘံုစစ္ က်ြနျ္ဖစ္ခေရထိုနိန့္ရက္.........။
ငသံေဒ ေလာက္ သစၥာေဖာက္လို့ နန္းေပ်ာက္မိုက္ေမွာင္
ေအာ္ငလံၿမီခ ထိုနိန့ရက္ကို တသက္ဇာပိုင္မိဖို့လဲ...........။

ကေလာင္နီ

ရဲလ်ငၾ္ကံ၊ ေၾကာက္လ်ငျ္ပန္။
ဆရာတာ္အသ်ွင္ဦးဥတၱမ


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|