မီးခြက္လည္းမႈတ္ မိုးလည္းခ်ဳပ္ (ပထမပိုင္း)

သကၠရာဇ္မွာ (၂၀၀၀) ျပဳ
စြန္း၀ယ္ေျခာက္ခု ေမလတြင္
ေဒလီေခၚတြင္ ၿမိဳ႔ေတာ္ႀကီးမွာ
ရခိုင္ထိပ္သီး အစည္းေ၀းထိုင္ --။

ေျခာက္ရက္တိုင္တိုင္ ႀကံႏွီးေႏွာ
ၾသဘာလက္ခုပ္ ေသာင္းေသာင္းညံ --။

ပါတီမက်န္ အကုန္တက္
စုေပါင္းရြီတြက္ သံုးဆယ္ေက်ာ္ --။

နာမည္ထြန္းေပၚ သတင္းဆိုး
သူခိုးလူမိုက္ ဦးသိန္းေဖ --။

(DPA) ကို ထူေထာင္ျပဳ
အစုစု ကဲြၿပီးသကာ --။

အရာတခါ ညီညြတ္ေရး
အာေခါင္ၿဗဲနန္႔ ေႄကြးေၾကာ္ေရ --။

သိနားမလည္ ေမာင္လူႀကီးမွာ
၀က္ထီးအားကိုး ေထာက္ကာခံ --။

ေနာက္ထပ္မံ ေက်ာ္ကာတက္
ဘုန္းႀကီးလူထြက္ ဦးဗိုလ္ေအာင္ --။

တစင္ကိုေထာင္ တမိုးႀကိဳး
(ANC) ေကာင္းက်ိဳးအရသာ
စႏၵာ၀ရလည္းပါ --။

တခ်ိဳ႔ကေခၚ လူေဇာက္ထိုး
လင္းဆဲြအမ်ိဳး ေျပာင္းျပန္ျမင္ --။

နိျခင္းမွာတြင္ သူကအိပ္
လူသူတိတ္မွ စားကြက္ရွာ --။

အေမွာင္မွာ ပ်ံကာလႊား
က်ားသားငါးပါး ၀ေအာင္ႀကံ
က်ီးအာသီးအမွန္ --။

ေတာ္ရံုတန္ရံု လူမသိ
ထရိပူရ ရခိုင္ရြာ --။

ယင္းမွာလားခါ ေက်ာင္းေတာ္ေဆာက္
ဒုကၡေလာင္းေမွာက္ ေျပာဂ်တ္ေငြ --။

ေဒလီနယ္ကို ေနာက္ခ်န္ထား
ယင္းမွာလားလို႔ ေက်ာင္းထိုင္မည္ --။

အေကာက္ႀကံစည္ ရြယ္ကာစူး
ရွိခိုးဦးခ် သေထာ္ဦးတင္
အကုန္သူငါ ျမင္ --။

ညီလာခံတြင္ ေတာင္ဖံျဖန္႔
တလူအညြန္႔တက္ျပန္လာ
(Women Welfare) --။

ဖားကိုတုပနာ ခုန္ကဆြ
ရြရီရြရြ လြလီလြလြ
ပြစီပြစြ ကြလီကြလြ --။

လက္သဲ၀ွက္ဖဲ ကကြက္မွာ
(NUPA) ကို ခ်န္ကာထား
ေနာက္လိုက္ကုလား စဲြခ်က္တင္ --။

တထြာအျမင္ သီေအာင္မိုက္
ဌကၠဥႀကီး မျဖစ္ဆို --။

အဖဲြ႔ကို ၿဖိဳကာခဲြ
ဖရဲသီးႀကီးၿပဲ --။

ရခိုင္သားအမ်ိဳးသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး
သံုးႏွင့္ေလး --။

တပ္ေပါင္းစုတည္ေဆာက္
ငါးႏွင့္ေျခာက္ --။

လူထုေထာက္ခံ
ေက်ာက္လို႔ကန္ --။

ေမာင္ဘ (ရခိုင္ျပည္)

(၃၀) ဆိုသည္မွာ တက္ေရာက္သူဦးေရ စုစုေပါင္းျဖစ္ပါသည္။

(ဒုတိယပိုင္း ဆက္ရန္)


kyawnyeinhtay07||203.81.72.200||5/15/2009 6:23:12 AM||


kyawnyeinhtay07||203.81.72.200||5/15/2009 6:23:42 AM||


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|