ကံဆိုးလီစြ သိဒၶတၳ

(၁)
ကိုယ့္စကား ကိုယ္မသံုး
ခိုင္ေရႊတံုးတိကလည္းမ်ား --။

(၂)
သနတ္ကိုေရာင္းစား
ကုလားမယားတိကလည္းမ်ား --။

(၃)
ညီလာခံမြတ္ ဓါတ္ပံုမြတ္
ဇတ္လိုက္မင္းသားတိကလည္းမ်ား --။

(၄)
ေတာင္းစားေတာင္းစား ေရာင္းစားေရာင္းစား
ေဖာင္းကားသတင္းစာတိကလည္းမ်ား --။

သိဒၶတၳမင္းသား ရခိုင္ျပည္မွာဖြားေက
ဤနိမိတ္ႀကီးေလးပါးကိုျမင္လို႔
မယားမရခင္မွာ အယင္ဘုရားျဖစ္ဖို႔ --။

(သာလွဦး)


||218.186.11.1||8/16/2007 7:52:06 AM||
thahlaoo baukathat
nayee kya,rude


||220.255.7.164||5/28/2009 11:11:02 PM||


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|