ပလႅင္ေကာက္ရိုး ေဂါင္းေတာ္ထိုး (ႏြားလားဥႆဘေမာ္ကြန္း)

ေဆာက္ကတာရွည္ ဖ်က္ေကခဏ
ေဒါသလြန္ပြား ရခိုင္သားမွာ
စိတ္ထားမမွန္ အေကာက္ႀကံတတ္
ေအာက္ၿခီလြတ္၏ တနပ္စာကို
လွ်ာရည္ယိုလို႔ မလိုသူ႔က်ိဳး
အမဲရိုးကို တိုးကတ္လုကတ္
ရန္ေစာင္တတ္၏ မလြတ္ၿခီေထာက္
တေယာက္ေသာသူ တက္လတ္မူေသာ္
ျငဴစူငဲ့ေစာင္း အလိုက္ေခ်ာင္းလွ်က္
ေျဖာင္းေျဖာင္းလည္းက်ိဳး ရိုက္ကာခ်ိဳး၏
အမ်ိဳးသားေရး လြတ္လပ္ေရး ဟု
ေႄကြးေၾကာ္သံလွ ေမ်ာက္ျပဆန္ေတာင္း
၀မ္းေဟာင္းေလာင္းျဖင့္ ေကာင္းေကာင္းလွည့္ဖ်ား
ညာ၀ါးစား၏ သားမယား၀မ္း၀
ခါးလွဖို႔ေရး သြားကိုၿဖဲ၏
ႀကဲတဲေၾကာက္ေတာက္ ဆဲဆိုေငါက္လွ်က္
ေယာက္က်ားဘသား ၀က္ထီးအားကိုး
အက်င့္ဆိုးသည္ သူခိုးအုပ္စိုးလီကုန္သတည္း --။

သူခိုးအုပ္စိုး အက်င့္ဆိုး၍
မႀကိဳးမစား အင္အားကိုသံုး
လက္ရံုးမာန္ေထာင္ တေကာင္ေကာင္ကို
တေကာင္ကခတ္ တေကာင္သတ္ျဖင့္
တေကာင္ပင့္၏ အခြင့္ကိုေခ်ာင္း
တေကာင္ေညာင္းေသာ္ တေၾကာင္းတကန္
တက္လာျပန္၏ ညာဏ္နီညဏ္နက္
ၾကံဖန္လွ်က္တည္း လက္နက္အားကိုး
သူခိုးဓျမ တိုက္ၾကတလီ
ပါတီမုဒိန္း အာဏာသိမ္း၍
ဘိန္းစားလူမိုက္ စိုးရျဖစ္ကာ
ပစ္ကတ္သတ္ကတ္ ျဖတ္ကတ္သည္မွာ
ဟသၤာကိုးေသာင္း ရေရာင္းဆာလွ်က္
ပ်က္သည့္ပံုပမာ နည္းတူစြာတည့္
ၾကံရာခဲခက္ လက္နက္ကိုေရာင္း
ေမာင္းတုန္းကိုျဖဳတ္ အထုပ္ထုပ္၍
တုတ္ၾကအယင္ တြင္းဆံုး၀င္သည္
ငါ့သွ်င္ဒုန္းေပါက္ေဆာက္၏တည္း --။

ငါ့သွ်င္ဒုန္းေပါက္ ၀မ္းယားေမွာက္၍
ဆိုက္ေရာက္ေမာင္ေတာ ဖုန္းဆိုးေတာမွာ
ႀကီးပြားပါသား ျမက္ေျခာက္စားသည့္
ႏြားလားဥႆဘ ရာဇဘုရင္
ပလႅင္ေကာက္ရိုး ေဂါင္းေတာ္ထိုး သည္
ဘုန္းမိုးရြာသြန္းၿဖိဳးလီသတည္း --။

(သာလွဦး)


khaingkyawwin@yahoo.com.sg||219.95.210.175||8/12/2007 2:27:13 AM||
Good,I like that poem

Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|