မီးခြက္လည္းမႈတ္ မိုးလည္းခ်ဳပ္ (ဒုတိယပိုင္း)

ထပ္မံထပ္မံ ေတာင္းပန္ကတ္လို႔
ျပန္ထပ္စီကံုး ေျပာအံုးမည္ --။

နာမႀကီးက်ယ္ စစ္ေတြရပ္က
ဆတ္ရိုးက်ၿမိဳ႔ ရပ္ကြက္မွာ --။

အိမ္ႀကီးသဟာ သံျဖဴမိုးလို႔
ဦးသာႏိုးႀကီး စည္းဇိမ္ခံ --။

(Election) မွာ အမတ္ျဖစ္
စစ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ --။

အရိပ္ေယာက္ပင္ မျမင္ရ
ျပည္သူ႔ဆႏၵ လႊဲအာဏာ --။

အမတ္မ်ားစြာ ေထာင္ကိုေရာက္
ဒူးေထာက္လက္ေျမွာက္ အယံႈးမခံ --။

ျပည္ပႏိုင္ငံ ထြက္ပ်ာၿပီး
ေဒလီၿမိဳ႔ႀကီး ေရာက္လို႔လာ --။

ယင္းမွာတခါ ရာထူးတိုး
ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ေကာင္းစားစဥ္ --။

ထိုင္းႏိုင္ငံ လည္ကာလား
အလုပ္သမား အေရးအရာ --။

ပညာေရးပါ သူ႔ကိုအပ္
က်မၼာမခၽြတ္ သူ႔တာ၀န္ --။

တိုင္းႏိုင္ငံ အုပ္ကာစိုး
ေဇာက္ထိုးသာႏိုး တြင္လို႔လာ --။

မ်ားမၾကာ ရာထူးျပဳတ္
စစုန္းျမဳတ္လို႔ ငုတ္တုတ္ထိုင္
ေငးေငးလို႔မိႈင္ --။

အေဖာက္အတိုင္ လြန္ညီညြတ္
က်ားကန္ပီးကတ္ သူမ်ားမွာ --။

ပုဏၰားကၽြန္းရြာ ဌကၠဥ
ျပည္သူလူထု ေက်ာ္သိန္းေမာင္ --။

ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ ညာဏ္မတိုး
နာေခါင္ရိုးႀကီးက်ိဳး --။

အလြန္ဆိုး၀ါး ဇတ္လမ္းမွာ
မာကရက္သက္ခ်ာ --။

ကိုေအာင္၀ါနန္႔ ခိုးရြာလိုက္
၀န္ႀကီးမ်က္ျဖဴဆိုက္ --။

တစ္ႏွစ္သံုးေလး စလို႔ရြီ
တေယာက္တေယာက္ခ်င္းစီ တခုတခုခ်င္းစီ --။

ကာရံကုံးစီ သံက်ပ္ထိုး
အားလံုးဘုရားကိုး --။

အမဲရိုးကို ခြက္ေစာင္းတင္
သူ႔ထက္ငါအယင္ --။

သူယင္ငါယင္ ၿဖိဳလုယက္
(DVB) စားကြက္ --။

ညဇာမိုးထက္ တလလၤာ
(၁၅) မိနိၾကာ --။

ကဗ်ာတပုဒ္ စာတပုဒ္
မီးခြက္လည္းမႈတ္ မိုးလည္းခ်ဳပ္ --။

ထုတ္ေဖာ္ထုတ္ေဖာ္ ေျပာခီမွားလို႔
အားလံုးမ်က္ေစာင္း အထိုးခံ --။

တခုမက်န္ မွန္သမွ်ကို
ဇကုန္ဖြင့္ခ် ျပလိုက္ေတ --။

အမ်ားျပည္သူ သွ်င္လူေပါင္းမွာ
ေသာင္းေသာင္းသာထု ေခၚကတ္လီ --။

(သာထု သာထု သာထု)

ေမာင္ဘ (ရခိုင္ျပည္)
(May 8, 2006)
Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|