ေလာကသရပ်ိဳ႕

အသက္ရွည္စြာ အနာမဲ့ေၾကာင္း
ေကာင္းလွစီခ်င္ ပဲ့ပ်င္နိစၥ
ကြပ္ဆံုးမသား မိဘဆရာ
စကားနာ၍ က်မ္းစာသိျမင္
တတ္ေအာင္သင္ေလာ့ ေပၚလြင္မျပဳ
ေကာင္းရာတုလွ်က္ ေကာင္းမႈျမတ္ႏိုး
ေကာင္းေအာင္ႀကိဳး၍ ေကာင္းက်ိဳးကိုယ္၌တည္စီမင္း --။

မိခင္ဖခင္ ေက်းဇူးသွ်င္ကို
ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုး ဂူပုထိုးသို႔
ရွိခိုးဦးတင္ ၾကည္လင္ျမတ္ေလး
လုပ္ေကၽြးခယ ရိုတုတ္ကြလွ်က္
ႀကီးလွသက္အို မ်ိဳးဆြီကိုလည္း
ၾကည္ညိဳညြတ္တိမ္း ပိုက္ထုပ္သိမ္း၍
မယိမ္းစင္းလ်င္းၿငိမ္းစီမင္း --။

ထံုးမွီးနည္းနာ အျဖာျဖာ၌
ပညာရွာမွီး မႀကီးသက္ရြယ္
အငယ္ေသာ္က ႀကိဳးလံု႔လလွ်က္
တုတ္ကြပုဆစ္ ဆရာစစ္သို႔
ေၾကာက္ခ်စ္ရိုသီ စာပီတတ္ေၾကာင္း
တေခ်ာင္းေခ်ာင္းလွ်င္ ၿငိမ္ေအာင္းသည္းခံ
ဆရာ့ထံ၌ သင္အံမွတ္သိ
တနိတျခား ပြားမ်ားစံုစီ
၀မ္းထဲခြီ၍ တလီတထူး
ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ဆည္းပူးသိျမင္ႄကြယ္စီမင္း --။

(ရခိုင္သူျမတ္)


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|