မဂၤလာပါ

မဂၤလာပါ မိုးထက္ေစာေစာအခ်ိန္ခါ
ဘုရားတရားျမတ္သဃၤာ မိဘဆရာရတနာ
လက္အုပ္ခ်ီဗ်ာ ကန္ေတာ့ပါ --။

ညီတူညီညာ ၀တ္ဆင္ကာ
ေက်ာင္းသင္ခန္းစာ စာပညာ
တတ္ေအာင္ကၽြမ္းေအာင္ သင္ယူပါ --။

သားေကာင္းသမီးေကာင္း ရတနာ
ႏိုင္ငံေတးကို သီဆိုဗ်ာ
ေအာင္လံေတာ္ကို ထမ္းခ်ီပါ --။

က်က္သရည္ဂုဏ္ အျဖာျဖာ
ရက္ျမတ္ခ်ိန္ခါ မဂၤလာပါ --။

ခိုင္ျမသိန္း (ေခ်ာင္သာႀကီး)
ဂ်ဴလိုင္လ ၃ ရက္၊ ၂၀၀၆
ေဒါင္ေဒါင္ဆႏၱာေထာင္၊ ကာလာကတၱား၊ အိႏီၵယာ။


khainglinhtun@gmail.com||125.24.144.158||9/23/2007 9:05:05 PM||


khainglinhtun@gmail.com||125.24.144.158||9/23/2007 9:12:13 PM||
(ပိုင္ညာ)

+ဘ၀ဆိုေရ......ပင္လယ္ၾကီးမွာ
ကံဆိုေရ.........ေလာင္းကိုစီးလို.
ဥာဏ္ဆိုေရ......ရြက္ကိုလြင့္ကာ
၀ိရိယဆိုေရ.......တက္နန္.ေလွာ္ျပီး
+ပိုင္ညာဆိုေရ......တဖက္ကမ္းသို.မေရာက္ခင္
အခ်စ္ဆိုေရ.......ေက်ာက္ေဆာင္ၾကီးကို
မတိုက္မိဖို. .....အထူးသတိျပဳဘာ(ခိုင္လင္းထြဏ္း+ALA)


||70.225.143.23||10/6/2007 11:19:41 PM||
hello

Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|