ရခိုင္သားလား ဇီးသီးစား (၄)

လူမ်ိဳးတိုင္းမွာ ကိုယ့္စာကို
ကိုယ့္စကားႏွင့္ရြီးပါသည္ --။

တရုတ္လည္း တရုတ္စာကို
တရုတ္စကားျဖင့္ရြီးပါသည္ --။

ထိုင္းလည္း ထိုင္းစာကို
ထိုင္းစကားျဖင့္ရြီးပါသည္ --။

အဂၤလိပ္လည္း အဂၤလိပ္စာကို
အဂၤလိပ္စကားျဖင့္ရြီးပါသည္ --။

ရခိုင္သားမွာ ကိုယ္၏စာကို
သူမ်ားစကားျဖင့္ရြီးပါသည္
ရခိုင္သားလား ဇီးျပားစား
ဆီဆြတ္အာရီယံမသား --။

(သာလွဦး)


||203.81.161.156||9/13/2007 1:52:22 AM||


khainlinhtun||125.24.134.76||9/17/2007 10:39:41 PM||


always99win@gmail.com||203.81.72.252||12/27/2009 12:16:20 AM||


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|