သမီးနန္႔သား (၁)

မာမာကို တာ၀န္မက်ီေရ အမိ (သို႔မဟုတ္) မၾကင္နာေရ အမိလို႔ အပုေခ်ရို႕ စိတ္နာနီကတ္ပ်ာယ္လာ။ မာမာေတာင္းပန္ပါေရ။ မာမာတာ၀န္မက်ီစြာ မာမာ၀န္ခံပါေရ။

အပုေခ်ရို႕ မာမာျပန္လာဖို႔နိကို လိုင္ဖင္းရွည္ေအာင္ေစာင့္လို႔ ဇာေလာက္ခံစားနီလီရဖို႔လဲဆိုစြာ မာမာသိပါေရ။ မာမာမဟိေရ သားေခ်သမီးေခ်ရို႕ သူမ်ားအိမ္မွာ မ်က္စိသူငယ္နားသူငယ္ျဖစ္နီဖို႔စြာ မာမာေတြးမိပါေရ။ မျပင္းသိမ့္ေရအေခ်တိကို ပစ္ထားခစြာ မာမာကို အသဲမာေရ အမိလို႔ အဘုေခ်ရို႕မထင္လား။ ကိုယ္လြတ္ရုန္းေရလို႔ မထင္လား။

အပုေခ်ရို႕ တနိနားလည္လာလိမ့္မည္။ ေလာကႀကီးမွာ ကိုယ္ကမြီးေရ ကိုယ့္ရင္သြီးကို မခ်စ္ေတအမိ ဟိဖို႔လား။ တိရိစၦာန္နန္႔မျခား ရခိုင္သားတိ သူတပါးလက္ေအာက္မွာ ကၽြန္ျဖစ္နီကတ္စြာ မျမင္ခ်င္လို႔ မာမာေထာင္ထဲ ေရာက္လားစြာပါ။ ေထာင္ေပါက္လို႔ ထြက္ၿပီးခါလည္း အပုေခ်ရို႕ကို ေအအတိုင္းပစ္ထားခရေရ။ မာမာေလွ်ာက္ဖို႔လမ္းက ဇာကိုေပါက္လို႔ ဇာကိုေရာက္မည္မွန္း မသိ။ ပါပါလည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္း ထြက္ၿပီးလားခရေရ။ ကံမကုန္ေက ပါပါ မာမာ သားနန္႔သမီး တနိျပန္ဆံုပါလိမ့္မည္။

ေအစာကိုဖတ္လို႔ သားနန္႔သမီး ငိုမနီလီကဲ့။ ေက်ာင္းစာကိုႀကိဳးစား။ စာတတ္မွ ဘ၀လွဖို႔။

၀ီးတနီရာက

မာမာ
(၃၀၊၇၊၈၉)


ုု့khainglinhtun@gmail.com||125.24.153.77||9/18/2007 10:17:40 PM||
မာမာ...မာမာရီြးေရကဗ်ာေစာ္ေကာင္းေကာင္းဘာေရ...မာမာရီးေရကဗ်ာကိုဖတ္လို......က်ေနာ္မ်က္ရည္ေတာင္းက်မိဘာေရ.......
က်ေနာ္က ....က်ေနာ္အီးေယာင္ကိုထားပခေစာ္ဘာေရာ......မာမာ.....ကိုယ္ရို.အမိကိုကားအားလံူးသူခ်စ္ဂတ္ေစာ္ရာ.....ေယေက
ေလ.ေသာ. ....... တိုင္းျပည္နန္.လူမ်ဳိးအတြက္ဆိုေဂ.........မိသားစုကိုကားစြန္.ရဖို.နန္.ရာ

အဖရခိုင္ျပည္ကိုလို.ခ်င္ေဂေတာ္လွန္ေရးလုပ္ဘာ(ခိုင္လင္းထြဏ္းxေအအယ္လ္ေအ)


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|