ေသာက္ခါမေျပာေကာင္း

အတိတ္က ေရႊထီးေဆာင္း ေငြထီးေဆာင္း
မင္းထီးမင္းဘာ ေ၀သာလီသွ်စ္ေသာင္း
ပင္း၀ါခ်ီစစ္ေၾကာင္း ဘင္းဂါခ်ီစစ္ေၾကာင္း
ေသာက္ခါ မေျပာေကာင္း
ေျပာခါ မေသာက္ေကာင္း --။

ေဒ၀န္းႀကီးအေၾကာင္း အသွ်င္ဥတၱမအေၾကာင္း
ဦးေရႊဇံအေၾကာင္း ရဲေက်ာ္သူအေၾကာင္း
အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ မည္သည္မည္၀ါ
ေသာက္ခါ မေျပာေကာင္း
ေျပာခါ မေသာက္ေကာင္း --။

ငါ့လိုင္ေျခာင္း မင္းလိုင္ေျခာင္း
တသီျဖည့္လို႔ မျပည့္ေရလိႈဏ္ေခါင္း
စကားေကာင္းနန္႔ တန္လားမတန္လားမသိ
၀ိုင္းမိကတ္ပ်ာယ္ဆိုေက သာလို႔ၿခီ
ေခ်ာင္းက် ေျမာင္းက်ေပါင္း အလီလီ --။

သမိုင္းစာအုပ္ထဲက မင္းထီးမင္းဘာ ေအကနိမွာ
ရွင္ၿပီး ႏိုးထလာေက
ရင္ႀကီးက်ိဳးက်ပါမည္ --။

ငါ့ေယာင္လည္းေကာင္း သူ႔ေယာင္လည္းေကာင္း
ယမကာန႔ံတေထာင္းေထာင္း
လူပ်င္းလူဖ်င္း အျငင္းသန္အေပါင္းရို႕ကို
သြားကၽြတ္ ပါးကၽြတ္ ပရြတ္နရြတ္
ထထြတ္ႀကီလားေအာင္
(ထည့္) ပလိုက္မည္လား မဆိုႏိုင္ --။

ေယေကလည္း အေဆြ
ေအကဗ်ာကိုေတာ့
ေသာက္ခါလည္း ဖတ္ေကာင္း
မေသာက္ခါလည္း ရြတ္ေကာင္းပါေရ --။

ရိုးမရင္သြီး
(၂၃၊၁၀။၂၀၀၁)


||85.189.77.164||11/2/2007 4:09:02 AM||
I love this poem very much.

Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|