အမင္သား၏လြမ္းဆြတ္သံ

အို အမင္
သဇင္တိလည္း ၀ီ၀ီဆာလို႔ ပြင့္နီေရ
အမင္ၿမီမွာ လီေခ်သြတ္သြတ္ တိုက္နီယင့္
သဇင္ရိပ္ေအာက္ အမင္ဇာလုပ္နီပါလဲ --။

အို အမင္
အမင္သားေခ် လွပေရသဇင္တိနန္႔
အီးျမေရ အမင္အရိပ္ေအာက္ကို
အၿမဲတမ္း အတြက္ရနီပါေရ --။

အို အမင္
သားနန္႔အမင္ရို႔ ဘ၀တိစြာ
အသက္ရွင္လွ်က္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့နီကတ္ေတ
ေယဇူးနန္႔ အမင္၏သား ေအာင္ျမင္မႈနန္႔ လာဖို႔နိကို
အမင္အိုက သဇင္ရိပ္ခိုလို႔
ေစာင့္ႀကိဳႏိုင္ပါခန္႔သိမ့္လား --။

အို အမင္
အခုပိုင္ မလွပေရ ကံၾကမၼာ
ယုတ္မာရက္စက္ေတ အဖိႏွိပ္ခံဘ၀တိ
လြတ္ေျမာက္လာဖို႔ နိကို
ႀကိဳးစားယင္းနန္႔ အခုဘ၀ မဆံုျဖစ္ေကလည္း
ေနာင္သံသရာ ဘ၀ကနီၿပီး
နားလည္ခြင့္လႊတ္ ပီးပါလီ --။

ခိုင္နီလ (လျခမ္းၿမီ)


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|