သႀကၤန္နဖူးစာ

ပ်ိဳႏွမရို႕စုရံုးဗ်ာယ္ ၀ိုင္းဖဲြ႕လို႔ဆိုကတ္ပါေရ
ပ်ိဳႏွမရို႕စုေပါင္းဗ်ာယ္ ၀ိုင္းဖဲြ႕လို႔ကကတ္ပါေရ

လွပါေရ အ၀တ္အစားဆင္တူညီညီ
ဆံထံုးမွာက ပိေတာက္ပန္းကိုယ္စီကိုယ္စီ
ႏွခြမ္းဆို႔နန္႔ မိတ္ကပ္နီနီ
ႏွိမ္းလို႔ ယိမ္းကလို႔ ေမာင္ရို႕ကို ေစာင့္ႀကိဳသည္ --။

ရိုးရာစိုင္လာ ရခိုင့္အတာသႀကၤန္မွာ
ရီေလာင္းလို႔ေပ်ာ္ပါး ခ်စ္စကားရို႕ဖြင့္ေျပာ
သေဘာရိုးရိုး စိတ္မဆိုးပါ --။

ေျပာေျပာလိုက္ပါ ခ်စ္ခ်စ္ေၾကာင္းကို
သႀကၤန္ရက္အတာမွာ သႀကၤန္နဖူးစာ --။

(ဖြင့္ေျပာလိုက္ပါ ခ်စ္ေတအေၾကာင္းကို ရင္ထဲမွာ မ်ိဳမထားကဲ့
ေအပိုင္လွေရ အေကာင္မေခ်တိ ေဒတသက္မွာ တခါလည္းမတြိဖူး
ပန္းပီးေက လက္ခံပါေ၀ ခ်စ္ေတဆိုစြာ ေအရာမနား)

တႏွစ္တခါ သႀကၤန္က် ရီေလာင္းဖို႔ေမာင္ေရာက္လာေရ
ခ်စ္ႀကိဳက္ေတ မိတၱာစကားကို အေလးထားလို႔ လက္ခံပါေ၀။

ခ်စ္ေတႀကိဳက္ေတဆိုေက လက္ခံပါမည္
ကတိသစၥာတည္မည္စကားကို မရီးရို႔ကၾကားခ်င္ပါေရ။

ခ်စ္တူကိုယ္တူ သက္ဆံုးတိုင္ေပါင္းကတ္ပါမည္ေလး။
Aye ktaw7@gmail.com||124.82.54.209||11/7/2007 12:02:39 AM||How are you?


myatsummon@gmail.com||203.81.161.145||11/17/2007 2:49:13 AM||
hello brothers,
i m rakhine race.how can i enjoy ur party.how can i send the poems?
urs,
msm


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|