ဟက္ကရီက် (၂)

အမ်ိဳးသီလ ႏွစ္ဌာနကို
ျပည့္၀ပိုင္ပိုင္ ေစာင့္စြမ္းႏိုင္၍
ရခိုင္နာမ ဘဲြ႕မည္လွလည္း --။

ယခုကာလ ရခိုင္သမ
ဖာထမ္းသားႏွင့္ရ --။

ဖာႏွင့္ေပါင္း၍
ဖာေကာင္းေခ်တိ ေပါက္လတၱံ --။

(ေဂါက္ရ)


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|