ညီညြတ္ေရးကို ခ်စ္ေတဆို

ညီညြတ္ေရးကို ခ်စ္ေတဆို
မင္းသမီးအပ်ိဳမေခ်ကို
ဂင္တိုတို လူဘိန္းစားနန္႔
ထိမ္းျမားႏိုင္ဖို႔လား --။

ညီညြတ္ေရးကို ခ်စ္ေတဆို
မင္းရို႔အိမ္ကို ဓျမတိုက္
မင္းဖလိုင္ဖင္းကို ဒါးနန္႔ခြတ္
လူသတ္ဓျမေကာင္နန္႔
မင္းသမီးဘုတ္ဆံုမကို
ပီးစပ္ႏိုင္ခန္႔လား --။

ညီညြတ္ေရးကို ခ်စ္ေတဆို
အစာျဖစ္လို႔ မင္းမယားေက်ာက္ေပါက္မကို
အိမ္ေပၚထက္က ႏွင္ခ်ေရလဲ --။

လင္ေမွ်ာင္ထားခါ အသဲနာသည္
စ်ီးကိုၿပီးလီ ညီညြတ္ေရး --။

သာလွဦး
(21/11/2007)


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|