တိုက္ၾကက္ဖႏွစ္ေကာင္

တေကာင္က ကုလားေယာက္ဖ
တေကာင္က ဗမာေယာက္ဖ
အခ်င္းခ်င္းခြတ္
အိမ္သွ်င္ကအျမင္ကပ္
ႏွစ္ေကာင္စလံုးကို သတ္လို႔စား

(သာလွဦး)Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|