မင္းသားႀကီးရႊီဘန္း သီတန္းစာရတု

မင္းသားအမွန္၊ ငါလွ်င္ၾကံက
ႏိုင္ငံရပ္စည္၊ တိုင္းျပည္အတြက္
ကိုယ့္အသက္ကို၊ ရက္ရက္စြန္႔ခြာ
ကုလားရြာ၌၊ ခႏၶာ႐ုပ္ေဟာင္း
ဘ၀ေျပာင္းလိမ့္ ---။

ျဖစ္ေၾကာင္းသံသရာ၊ သတၱ၀ါ႐ို႕
မွန္စြာမခၽြတ္၊ သူမသတ္လည္း
မလြတ္တခါ၊ သီအံ့ရာတည္း ---။

ကမၻာတာရွည္၊ သူ႐ို႕သည္လည္း
အတည္မစိုး၊ ငါၿမီတိုးေသာ္
အ႐ိုးတခါ၊ တြန္လိမ့္ရာ၏ ---။

ေနာင္လာေနာက္လူ၊ ရခိုင္သူ႐ို႕
အယူမေစာင္း၊ ငါ့လမ္းေၾကာင္းကို
ေကာင္းေကာင္းလိုက္နာ၊ တိုင္းဓညာကို
တခါမုကၡ်၊ ငါ႐ို႕ရအံ့ ---။

လံု႕လရွိခံ၊ လိုလွ်င္ၾကံက
နိဗၺာန္မခၽြတ္၊ လက္၀ါးခတ္သည္
စဲြမွတ္ဤစာသီတမ္းတည္း ---။ ။

(မင္းသားႀကီးရႊီဘန္း)


||103.255.174.104||12/31/2014 10:33:06 PM||


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|