သုေတသီ

သုေတသီဟု
ပညတ္ျပဳေသာ
ဗဟုသုတ
လြန္ႄကြယ္၀ေသာ ဆရာ --။

ကမၻာ့သမိုင္း
ျဖစ္စဥ္တိုင္းကို
ပိုင္းျခားေ၀ဖန္
တိက်မွန္ေသာ ဆရာ --။

ျမန္မာရာဇ၀င္
က်မ္းစံုလင္ကို
ရင္သတ္မိေမာ
ေဟာေျပာႏိုင္ေသာ ဆရာ --။

ပိဋကတ္သံုးဖံု
အလံုးစံုကို
အာဂံုေဆာင္လွ်က္
ႏႈတ္က်က္ရေသာ ဆရာ --။

ရခိုင္သမိုင္း ရခိုင္စာက်
ေလ့လာႀကိဳးကုတ္
ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ရန္
သူက မိကြန္ေဆာင္နီ၏ --။

(ရ) ရခုိင္သား
၀မ္းဖားဖား
ကားရီကားရား
၀က္ပိုင္ေယွာင္စား
၀က္ပိုင္ေယွာင္လား --။

ဘဲြ႔လံုးထီးထီး
ထန္းသီးလံုးပိုင္ေယွာင္ႀကီး
ဓျပဳတ္သီးပိုင္ေယွာင္ႀကီး
လီးလိုက္ေတပင္
ထမ္းလို႔မပါ ကာလနာ --။

ေမာင္ေဂါက္ (ရခိုင္ျပည္)


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|