တန္ဖိုး

ပန္းတိုင္းသည္
သဇင္ဟုဆို
သဇင္ပန္းက မမႊီးႏိုင္ --။

ပန္းတိုင္းသည္
ပိေတာက္ဟုဆို
ပိေတာက္ပန္းက မမႊီးႏိုင္ --။

ပန္းတိုင္းသည္
စပါယ္ဟုဆို
စပါယ္ပန္းက မမႊီးႏိုင္ --။

တခ်ိဳ႕မူကား
သဇင္ပန္းကို
ဘ၀ေၾကာင့္ပင္
ပိုင္ဆိုင္ခ်င္၏ --။

တခ်ိဳ႕မူကား
ပိေတာက္ပန္းကို
အလွေၾကာင့္ပင္
ပန္ဆင္လို၏ --။

ကၽြႏ္ုပ္မူကား
စပါယ္ပန္းကို
အနံ႔အတြက္
စံုစဲြမက္၏ --။

သို႔ပါေသာ္ျငား
သဇင္ပိေတာက္
ပြင့္ခ်ိန္ေရာက္က
၀မ္းေျမာက္ပီတိရႊင္သတည္း --။

(သာလွဦး)


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|