ၿမိဳ႕သူႀကီး ေအာင္ေက်ာ္ဇံရတု

ၿမိဳ႕သူႀကီး ေအာင္ေက်ာ္ဇံရတု
================

ဥဒါန္းမႀကီ၊ ျဖစ္ရလီျခင္း
ဇာနီအမွန္၊ ေအာင္ေက်ာ္ဇံကို
ႀကံကာမႊီေႏွာက္၊ တက်ိပ္ေျခာက္႐ို႕
ယြင္းေဖာက္သစၥာ၊ သူ႐ို႕မွာလွ်င္
၀မ္းစာစားခြက္၊ တထပ္တြက္ကို
တသက္စာထင္၊ ခြီးအျမင္ေၾကာင့္
တိုင္းခြင္သာစည္၊ ငါ႐ို႕ျပည္လည္း
သူ႕ျပည္ျဖစ္ရ၊ ၀မ္းနည္းစြတည္း ---။

မိဘဆရာ၊ ေပါရဏာ႐ို႕
ေ၀ါဟာထံုးေဟာင္း၊ လူဗူးေတာင္းကို
မေပါင္းေဖာ္ရာ၊ ဆိုတံုပါလည္း
ယြင္းကာသတိ၊ ေပါင္းေဖာ္မိ၍
လက္ဟိဒုကၡ ငါႀကံဳရ၏ ---။

ဘ၀တဇစ္၊ လူျပန္ျဖစ္က
အသစ္ခုပင္၊ ေတာ္လွန္ခ်င္သည္
ဇာတြင္မမိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ---။

(ၿမိဳ႕သူႀကီး ေအာင္ေက်ာ္ဇံ)Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|