ရခိုင္သတၱိ

ရခိုင္သတၱိ ကမၻာသိေအာင္
ျခင္ေထာင္ထဲက ပစိကိုက္ျပ
လွ်ာထုတ္ျပကတ္
လက္သီးဆုပ္ျပ မ်က္ျပဴးျပကတ္
အာဂသတၱိ ဟိေသာေၾကာင့္ --။

(သာလွဦး)Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|