ရခိုင့္စာပီ AIDS

အေပ်ာ္လိုက္လို႔
(ဧ့) ကိုက္နီေရ ရခိုင္စာပီ
အရိုးမွာ အရီကပ္
ကမၼဌာန္းရုပ္ေပါက္နီဗ်ာယ္--။

တိုင္ထူဆီးလည္းမႏိုင္
သြီးသြင္းလို႔လည္းမရ
ကုရာနတၳိ ဆီးမဟိ
တရိရိနန္႔ လံုးပါးပါး
ေလးဖက္တြားနီဗ်ာယ္ --။

ကိုယ္ခံအားက်ဆင္း
(ဧ့) ေရာဂါစဲြကပ္လွ်က္
ေလးဖက္တြားလူမမာ
ျပန္လည္နလန္ထူလာႏိုင္ဖို႔
ရခိုင္ဇီ၀က
သမားေတာ္ႀကီးတိ
ဆီးအယင္ေဖာ္စပ္ပီးကတ္ပါဖိ --။

ေမာင္ေပါက္ (ရခိုင္ျပည္)


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|