ကာရံလြတ္ကဗ်ာ

ကဗ်ာဆရာလည္း မဟုတ္
ဝါသနာသွ်င္လည္း မက်
စမ္းဖီစမ္းဖပ္ ငါစာရြီးေရ
ငါ့ကဗ်ာ အယဲြ႔ေစာင္းေခ်ကို
ငါခ်စ္ေတ...၊၊

ကဗ်ာေခ်တပုဒ္ရြီးဖို ့
ႏွလံုးသားကိုရင္းရေရလို ့
ၾကားရာၾကားဖူးခစြာ
အဂုမွ နဖူးတိြ ဒူးတိြႀကံဳရေရ...၊၊

ကဗ်ာေခ်တပုဒ္ကိုဖန္တီးဖို ့
ငါ့အိပ္ခ်ိန္တိကို ဖဲ့ပီးလိုက္ေတ
ကဗ်ာကိုလက္နန္ ့မရီြးဘဲ
ဖုန္းမွာရီြးေက
ဇာေျပာေကာင္းဖို႔လဲ
ဖုန္း Note ကိုငိုက္ပ်ာႏိွပ္ပစ္ေက
မ်က္လံုးပြင့္ခါရွာမရပ်ာ
ေအပိုင္နန္ ့အရုဏ္တက္မွာ
ငါ့ကဗ်ာအငိြပ်ံလားခေရ...၊၊

ကဗ်ာေခ်တပုဒ္ ဆံုးယံႈးစြာ
ကုမၸဏီဒဝါလီခံရပိုင္ တိြေရေထာ၊၊

အမွန္က ကုမၸဏီဆိုစြာ
ငါ့အိမ္မက္ထဲမွာေတာင္
မပိုင္ဖူးသိမ့္ေရအရာ
ေယဒါလည္း ငါ့ကဗ်ာက
အဖိုးပိုႀကီးေရေယွာင္
ေဒတခါ ကဗ်ာရီြးေက
ႏွလံုးသားမွာ အရာက်န္ေယာင္
ငါ့ကဗ်ာကို ႏွလံုးသားမွာ ျပန္သိမ္းထားေမ...၊၊

ကာရံ နေဘ ငါမသိေရအရာတိကို
ပင္လယ္ထဲကို စီးေရျမစ္တစင္းေယွာင္
ငါနစ္ဝင္ၾကည့္မိေရ..၊

အမွန္က ငါနားလည္ေရကဗ်ာစြာ
စိတ္၏လြတ္လပ္ရာ
လူသားတိအတြက္
လြတ္လပ္ေတ ရင္ခုန္သံေခ်တခုျဖစ္ေတ...၊၊

ေဒတညည့္ခါ
ကာရံလြတ္ကဗ်ာေခ်ကို
စီကံုးယင္း အရုဏ္တက္ခ်ိန္မွာ
နီညိဳခ်ိန္အေၾကာင္း
ငါသီကံုး ရီြးဖဲြ ့ေမ...၊၊

(ရိုးလွသႏၱာ)


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|