ေမပိုး၀ါ

ႏွာတံသြယ္စင္း ၀င္း၀င္းလည္းေျပာင္
ဆံေကသာကို ယဥ္စြာထံုးေက
ပိတံုးေရာင္ႏွင့္
မ်က္ေတာင္ေကာ့ေကာ့ ယမင္းေဖာ့သို႔
ေၾကာ့ယွင္းဣိေႁႏၵ
ကၽြန္းဇမၺဴမွာ လူထက္ျမတ္ေက
နတ္မိမယ္ေခ် --။

ပန္းသဇင္သို႔ ေတာ္၀င္နန္း၌
ပန္ထိုက္ေတ --။Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|