ဇႏၷ၀ါရီ (၁) ရက္နိ ရခိုင့္ေတာ္လွန္ရီးနိကို ႀကိဳဆိုျခင္း

မဟာမုနိကို သြန္းလုပ္သည့္
ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ (၁) ရက္နိကို
(ရခိုင္အမ်ိဳးသားနိ) အျဖစ္
သတ္မွတ္ႏိုင္လိုက္ပ်ာ --။

ဒီဇင္ဘာ (၃၁) ရက္
ရခိုင္ျပည္အခ်ဳပ္အခ်ာက်ေရနိမွာ
ရခိုင္သားတိ
ဒူးေခ်ကိုေထာက္ ငုတ္စုတ္ထိုင္ပ်ာ
လဒမိႈင္ မိႈင္မနီကတ္ဘဲ
(၃၁) ရက္နိမွာ အခ်ဳပ္အခ်ာက်ေက
ဇႏၷ၀ါရီလ (၁) ရက္နိကို
ရက္မျခား ေတာ္လွန္ေရးနိအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး
ဖက္ခြက္တိကို ဆက္ေတာ္လွန္ကတ္ေမ --။

ႏွစ္သစ္ဆန္းစ ဇႏၷ၀ါရီ (၁) ရက္နိ
မဂၤလာဟိေရ ရခိုင့္ေတာ္လွန္ရီးနိမွာ
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏ရကၡိဳင့္ေအာင္လံေတာ္
ရခိုင့္တပ္ေတာ္ဦးထိပ္
၀ံလက္ေတာင္ဖံခတ္ေယွာင္
တေျဖာင္းေျဖာင္းရိုက္ခတ္နီစြာ
ျမင္ခ်င္ေရ --။

(ရခိုင္ေပါင္းကူး သာလွဦး)
Nov 15, 2014 စနီနိ။


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|