ကြက္လပ္ျဖည့္ပါ ကဗ်ာအမွတ္ (၂)

ရခိုင့္စာပီေလာကလည္း
ရခိုင့္ေတာ္လွန္ေရးေလာကေယွာင္
ဘရုသုကၡ ျဖစ္ခ်င္တိုင္းျဖစ္
ပ်က္ခ်င္တိုင္း ပ်က္နီကတ္ေတ --။

တနားနီေက တက္လာျပန္ပ်ာယ္ တလံုး (သိ့)
တနားနီေက တက္လာျပန္ပ်ာယ္တလံုး (ဧ့)
တနားနီေက တက္လာျပန္ပ်ာယ္တလံုး (ၾဟင္)
တနားနီေက တက္လာျပန္ပ်ာယ္တလံုး (မာ)

ေအအလံုးတိရာ ဗံုးတိျဖစ္လားဖို႔ဆိုေက
ျမန္မာစစ္တပ္ကို မိုးႀကိဳးပစ္ေယွာင္
ဗံုးမိုးႀကိဳးပစ္လိုက္ဖို႔ --။

အခုျဖစ္နီစြာက ဗံုးကေတာ့ (ဗံုး)
ေယေကလည္း (---------) ။

(ရခိုင္ေပါင္းကူး သာလွဦး)
Nov 17, 2014 (တလလၤာနိ)


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|