ရခိုင္စာပီ

စတန္႔လည္းထြင္
လစန္႔ကင္ ---။

တပင္တိုင္က
ဂၽြန္းျပန္က် --။

ယကန္ယကန္
ပပ်လန္ --။

(သာလွဦး)


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|