အႏွိပ္ခန္းကပန္း

ကိုယ္ၿခီေက လီမျဖစ္
ကိုယ္ႀကိဳက္ေက (ဧ့) ကိုက္နီေကလည္း
အေရးမစိုက္
ခိုးခိုးရြာလိုက္ --။

(သာလွဦး)
ဒီဇင္ဘာ (၅) ရက္ ေသာက္ၾကာနိ 2014


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|