ကိုယ့္ငပိ ကိုယ္မႊီးနီကတ္သူမ်ားအေၾကာင္း

(အဘာေလး)

ရြာဆိပ္က အနံ႕
ရြာထိပ္က မခံႏိုင္
ကိုယ့္ငပိ ကိုယ္မႊီးနီကတ္ေတ
ဘေဇာင္ပိုင္လဲ ဂု ---။

အလွပလွ တနီသတ္
ခခ်ီးကို
ရ မႊီးဆြတ္ထားေယွာင္ ---။

(သာလွဦး)


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|