ယထာဘူတ

ဘုရင္ျဖစ္ျဖစ္
ယင္ျဖစ္ျဖစ္
မျဖစ္သင့္ေက မျဖစ္သင့္
လိုက္သင့္ေက လိုက္ပစ္လိုက္ရဖို႔စြာဗ်ာယ္ --။

(သာလွဦး)


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|