၀ဋ္နာကံနာ

သံုးႏွစ္သံုးမိုးခ်စ္ႀကိဳက္လို႔
ခိုးရြာလိုက္ဖို႔ႀကံခါမွ
(ဧ့) ကိုက္နီေရ --။

အသဲနစ္ေအာင္ခ်စ္ေကလည္း
မျဖစ္ႏိုင္ပ်ာ --။

နပ်ိဳးတံုးကို ေခါင္းအံုးလို႔
က်န္ခဖိ --။

သာလွဧူး (ေျမာက္ဧူး)Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|