သိုက္ၿမံဳ

စာပေဒါင္းသည္ အေဟာင္းမခင္
အသစ္ျမင္၏ --။

ႏြယ္မွ်င္သြယ္တန္း သူ၏နန္းတြက္
ရက္ကန္းတတ္ေျမာက္ သူတည္ေဆာက္၏ --။

မိုးေရာက္သည္ႏွင့္ အဆင္သင့္ပင္
လီႏွင့္အတူ တလူလူ၀င့္
ေအာင္လံရႊင့္၏ --။

ေတြးခ်င့္ေထာက္႐ႈ ဤေကာင္းမႈလွ်င္
ကုသိုလ္ျပဳရာ ေက်ာင္းကန္သာက
ကဗ်ာတပုဒ္ ပံုျပယုဂ္တည့္ --။ ။

(နရသီဟ)


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|