က်မ်က္ရည္

လျပာသို
ခြာညိဳပြင့္သစ္
ေမအပ်ိဳ
ေမာင္မခ်စ္ေက
ေ၀းပစ္ဖို႕လား --။

ေမအပ်ိဳ ေမာင္မခ်စ္
ေ၀းပစ္ေသာခါ
တဇာဇာ ငိုခါမ်က္ရည္
က်မ်က္ရည္
ဆည္မရလို႕
ေမလွသက္ႏွံ
ပ်ိဳေမစံ
ေ၀ယံနန္းမွာ

ဘယ္ကိုကိုေလ ဘယ္ကိုေစာင္းလို႕
ဘယ္ေစာင္းမ်က္ရည္ --။

ညာကိုကိုေလ ညာကိုေစာင္းလို႕
ညာေစာင္းမ်က္ရည္ --။

သေပါ့ဖ်ာ မြိရာထက္မွာ
တံဘက္ျဖဴ ယူကာအုပ္
ကိုယ္သုတ္ရေရ ---။ ။

(ရမ္းျဗဲမွ ဇမ္းကဗ်ာ)


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|