ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ

သူ႔ကၽြန္သေဘာက္၊ နယ္ခ်ဲ႕ေအာက္မွ
လြတ္ေျမာက္ဖို႔ရန္၊ စိတ္အၾကံျဖင့္
ႏိုင္ငံေျမာက္ျမား၊ ခက္ခဲၾကားက
လားေရာက္ေလ့လာ၊ ႀကိဳးပမ္းပါသည္
အာဂမ်ိဳးခ်စ္ဆရာေတာ္ --။

သူ႔လူမ်ိဳးျခား၊ စာစကားကို
သင္ၾကားတတ္လြယ္၊ သိနားလည္မွ
နယ္ခ်ဲ႕အၾကံ၊ စိတ္ထားမွန္ကို
အျမန္ဆံုးသိ၊ ခံယူမိ၍
ေရာက္ဟိနီရာ၊ ဘာသာစကား
ေျမာက္အျမားကို၊ သင္ၾကားေလ့လာ
တတ္ေျမာက္ပါသည္၊ အာဂမ်ိဳးခ်စ္ ဆရာေတာ္ --။

ေရာက္သည့္ႏိုင္ငံ၊ ၀ီးရပ္ဌာန္မွ
၀ံသာႏုစိတ္၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ကို
ယိုဖိတ္စီရန္၊ စိတ္ထက္သန္လွ်က္
ျမန္မာျပည္အား၊ စာရြီးသား၍
ႀကီးမားေစတနာ၊ သြန္းၿဖိဳးရြာသည္
အာဂမ်ိဳးခ်စ္ျဖစ္ေပသတည္း --။

ကၽြန္စိတ္ကင္းေပ်ာက္၊ မမႈေၾကာက္ပဲ
လြတ္ေျမာက္ခရီး၊ လမ္းၫႊန္ပီး၍
ဖမ္းဆီးျပစ္ဒါဏ္၊ မ်ားစြာခံလည္း
ႏိုင္ငံအတြက္၊ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္
ထက္ျမက္စြမ္းေဆာင္၊ ထြန္းလင္းေျပာင္သည္
ဂုဏ္ေရာင္နီသို႔ေတာက္၏တည္း --။

မင္းေရႊမင္း (အင္းစိန္)
ရခိုင္မဂၢဇင္း အမွတ္ (၂၅)
မွတ္ခ်က္။ ။ ရခိုင္မဂၢဇင္း၌ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ရြီးထားသည္ကို ရခိုင္ဘာသာသို႔ျပန္ဆို
ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|