တေပါင္းလ

ေဟမာန္ကုန္ေျပာင္း၊ လတေပါင္းသည္၊ ခ်မ္းေဆာင္းႏြီကာလ
တေပါင္းမင္းလြင္၊ ရြက္က်င္ေတာင္လီထက
ႄကီြက်ပင္တကာ ဖူးရစ္ႏုေဆာင္၊ သီကံုးေယာင္သို႔
ေျခာက္ေရာင္စိမ္းညိဳျပာလွ်က္
႐ႈခီေသာ္လႊမ္းဖြယ္တိ၊ သီးပြင့္တကာ
ပင္တိုင္းမွာလွ်င္၊ ခ်ိန္ခါအညီညိႇသို႔
ၾကည့္သရိ လြမ္းေအာင္ဖန္၊ ရြက္က်င္ဆြတ္ၿခီ
တေပါင္းလီတိုက္ျပန္က
ကံုးသီဟန္ပံုမျခား၊ ညွာစိမ္းရႊီတူ၊ ေငြတူပန္းႄကြက္နားတည့္ --။

ေဒါန ခ်တၱရာ၊ အေ၀ယာ ၾကက္ရုံး
ဂမုန္း စံကား ၊ ဆပ္သြား ဇီဇ၀ါႏွင့္
ေနာ္ဇာသည္ ေဇာ္ဂ်ီပန္း၊ ပုန္းညက္ ၾကန္ဇာ
ဇလတၱာေက၊ ခတၱာ ပန္းေခါက္ရမ္းႏွင့္
ၿပိဳင္းပန္းျမင့္ တ၀ီ၀ီလူ၊ လီညွင္းဆြတ္ယူ
ေတာလံုးမီႊးနံ႔ၾကဴလွ်က္
မဥၥဴသည္ ပန္းထင္ရွား၊ ကြမ္းဘဲ ဆင္၀ီ၊ ငံုးရီႊ ပန္းခ်ရားႏွင့္
ကံုးသီထားပံုအတူ၊ ေဟမန္ကုန္ေျပာင္း
လတေပါင္းသည္၊ ခ်မ္းေဆာင္းအကုန္ယူ၍
သာၿမိဳ႕ဟူ ကံ့ေကာ္ပန္း၊ ပြင့္မ်ိဳးစံုေက၊ ဂိမာန္တေပါင္းယြန္းမွာ
စြန္းစြန္းဆြတ္ယူ၊ ဆယ္ေခ်ာင္းထိပ္မိုး၊ ဘုန္္းလွ်ံၿဖိဳးကို၊ ရိွခိုးပန္းတင္လႉ၏ေလ --။

(ဥကၠာပ်ံ)


Email Address:

Zawgyi-One Keyboard Press (Ctrl + Shift) To Type. Font Download (Click Run. Password = zawgyimandalay)

Please type "arakan"|Save Document| |Print Document|